Судковський Руфiн Гаврилович

живописець – мариніст
(1850 – 1885)

Біографічна довідка
Судковський Руфiн Гаврилович народився 7(19) квітня 1850 року в м. Очаковi у родині священика. Його батько, протоієрей Очаківського Військового Нікольського собору, брав участь у Кримській кампанії та був одним з перших літописців історії міста Очакова. За традиціями, що склалися у сім’ї, Р. Г. Судковський мав піти по стопах батька. У 20 років його віддали до Одеського духовного училища. 1865 року перевели в Херсонську духовну семінарію, яка знаходилася у м. Одесі. Під час навчання у семінарії, він одночасно відвідував вечірні класи Школи малювання та креслення Одеського товариства красних мистецтв. Поступово, отримуючи художні навички, Руфiн Судковський усвідомлював, що його життя повинно бути пов’язане з мистецтвом. Картини безкраїх морських просторiв, неосяжних степових далей, яскравого сонячного неба з дитинства пробудили в ньому душу художника.

Не закінчивши духовну семінарію, влітку 1868 року Руфiн Судковський вступив до Петербурзької Академiї мистецтв «з архітектури або з живопису до класу гіпсових голів». Під час перебування в Петербурзі він брав участь в академічних виставках. 1870 року його учнівські роботи отримали Малу та Велику срібні медалі.

Через погіршення матеріального становища та здоров’я, провчившись загалом два роки та два місяці, навесні 1871 року Руфiн Судковський повернувся додому. З цього моменту починається його самостійний художній шлях у творчості.

Бiльшiсть творiв вiн присвячував природi рiдного краю, яку добре вiдчував i мiг майстерно i переконливо передати її рiзноманiтний стан: життя i працю рибалок, сповнену тривог, мужностi, постiйного ризику; море, яке вiдображало i бурю, коли з великою силою прибiй налiтає на берег («Морський прибiй»), i штиль, коли водна гладь застигає, мов величезне дзеркало («Морська затока. Штиль»). Щирим лiризмом чарують картини «Захiд сонця на морi», «Мiсячна нiч на Чорному морi». Цi полотна сповненi високої поезii, в них добре передано вiдчуття величi, спокою, тишi, ствердження живої краси природи. Картина «Одеса» (1876) привертає увагу точнiстю технiки виконання, поетичним малюнком. В нiй художнику живописними прийомами вдалося вiдтворити простiр, прозорiсть повiтря. Зрiлою майстернiстю вiдзначається полотно «Прозора вода» (1881), де зображений той рiдкiсний стан моря, коли тiльки бiля берега коливаються ледь помiтнi хвильки, а вода настiльки прозора, що видно всi камiнцi на днi.

Незважаючи на те, що творча дiяльнiсть Судковського в основному проходила в м. Очаковi, він постійно брав участь в художньму житті столиці. Рада Академії мистецтв 1877 року присудила Р.Судковському звання класного художника 2-го ступеня, а через два роки – звання класного художника 1-го ступеня.

Важливою подією в житті митця стала дворічна подорож до Європи. Після повернення Р. Судковського з-за кордону до Очакова з’явилася одна з головних його картин «Буря бiля Очакова». Саме за це полотно Рада Академiї 1882 року присудила йому звання академiка живопису морських видів.

В останні роки свого життя Руфiн Гаврилович був вибраний почесним членом рисувальної школи Одеського товариства красних мистецтв.

Організуючи виставку в Києві, Р.Г. Судковський захворів на тиф. Він повернувся до Очакова, де після тринадцяти днів хвороби помер 16 лютого 1885 року, на 35 році життя, залишивши п’ять незавершених картин. Над могилою і до сьогоднішніх днів стоїть постамент з чорного мармуру з бронзовим бюстом Руфіна Судковського, за проектом його вдови Олени Самокиш-Судковської.

Твори Руфiна Гавриловича Судковського здобули широке визнання ще за життя художника, вони говорять про велику обдарованiсть майстра, цiлiснiсть його натури, цiлеспрямованiсть та працелюбство. Iм’я художника Руфiна Судковського стоїть серед iмен кращих росiйських пейзажистiв II половини XIX столiття. Відомо, що майстер залишив пiсля себе близько трьохсот живописних робiт. Багато з них зараз експонується в рiзних музеях країни, за кордоном, знаходиться в приватних колекцiях.

Після смерті художника його рідний брат – Олексій Гаврилович, який успадкував творчий доробок майстра, створив домашній музей. До його експозиції входили портрети Р.Г.Судковського, етюди, картини, малюнки олівцем, особисті речі, архівні документи. У тридцяті роки О.Г.Судковський значну кількість робіт передав до Миколаївського художнього музею імені В. Верещагіна. Саме ці полотна через десятиріччя стали основою новоствореного художнього музею м.Очакова. На день народження художника, 20 квітня 1982 року, було відкрито Очаківський музей мариністичного живопису ім. Р.Г.Судковського як відділ Миколаївського обласного художнього музею імені В.В.Верещагіна.

Твори майстра

 • Судковський, Р. Очаківська колекція : [комплект листівок] / передм. А. А. Горчакова. – Очаків, 2010.
 • Твори Р. Г. Судковського в художніх музеях України: [комплект листівок] / передм. Л. Є. Твєрітінової, О. І. Кулікова. – Миколаїв, 2010.

Література про життя і творчість

 • Судковский Руфин Гаврилович : [биогр. справка] // УСЭ: в 12 т. – Київ, 1984. – Т. 10. – С. 9.
 • Судковський Руфiн Гаврилович : [біогр. довідка] // Мистецтво України: біогр. довід.– Київ, 1997. – С. 569.
 • Судковський Руфiн Гаврилович : [біогр. довідка] // Митці України: енцикл. довід. – Київ, 1992. – С. 562.
 • Судковський Руфін Гаврилович (1850-1885) : [біогр. довідка] // Хто є хто на Миколаївщині. Видатні земляки. – Київ, 2005. – С. 15.
 • Баран, О. І. Мариніст з Очакова: [до 150-річчя Р.Г.Судковського] / О. І. Баран // Краєзнавчий альманах. Історія. Археологія. Наука. Культура. Освіта. Промисловість. Сільське господарство. – Миколаїв, 2008. – С. 65– 72.
 • Баран, О. И. Очаков в творчестве Руфина Гавриловича Судковского / О. И. Баран // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2000. – С.220– 223.
 • Блискучий послідовник Івана Айвазовського : [Руфін Гаврилович Судковський] // Відродження шедеврів : частина друга / С. М. Росляков, С. М. Твєрітінова, Д. В. Скакунова, М. Ф. Титов ; під заг. ред. С. М. Рослякова. – Миколаїв : Вид-во ПП Шамрай, 2013. – Ч. 2. – С. 24–27 : іл. кольор.
 • Жукова, А. Руфін Гаврилович Судковський : [вірш] / А. Жукова // Живлюща сила ємигії : літературна антологія Миколаївщини : для старшокласників / гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад.: В. І. Шуляр, Д. Лукьяненко. – Миколаїв : Іліон, 2019. – С. 300-302 : іл. – (Південна бібліотека).
 • Мельник, М. Из истории семьи художника Р. Г. Судковского // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. IІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2000. – С.213 – 217.
 • Очаківський музей мариністичного живопису ім. Р. Г. Судковського: путівник. – Миколаїв, 2007. – 40 с.
 • Сафонова, Н. Д. Руфин Гаврилович Судковский. 1850-1885 : жизнь и творчество / Н. Д. Сафонова ; под общ. ред. Л. Е. Тверитиновой. – Николаев : Возможности Киммерии, 2005. – 92 с. : ил.
 • Сінкевич, Л. С. Життя миттєвості яскраві / Л. С. Сінкевич // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. VІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2006. – С.241 – 243.
 • Шаров, І. Судковський Руфін Гаврилович (1850-1885) / І. Шаров, А. Толстоухов // Шаров, І. Ф. Художники України : 100 видатних імен / І. Ф. Шаров, А. В. Толстоухов ; передм. В. А. Чепелика. – Київ: АртЕк, 2007. – С. 377–380.

* * *

 • Бадах, О. Не забытый художник : [Руфин Судковский] / О. Бадах // Вечерний Николаев. – 2016. – N 81(26 июля). – С. 3.
 • Бадах, О. Очаковский музей: два ярких события одного дня : [музей маринистической живописи им. Руфина Судковского]  / О. Бадах // Вечерний Николаев. – 2016. – N 131(22 нояб.). – С. 3 : фот.
  Презентация
  второго издания книги николаевского искусствоведа Натальи Дмитриевны Сафоновой “Руфин Гавриилович Судковский. 1850-1885. Жизнь и творчество”.
 • Бадах, О. Семья Cудковских. Два века в искусстве / О. Бадах // Вечерний Николаев. – 2015. – N 81(28 июля). – С. 4 : фот. – (Николаев и николаевцы).
 • Баран, О. Маринист из Очакова: [150 лет со дня рождения Р.Г.Судковского] / О.Баран // Николаев. – 2000. – №3. – С. 30 – 32.
 • Болдусєва, Л. Співець морських далей: [Очаківському художньому музею ім. Р.Судковського виповнилося 10 років] / Л. Болдусєва // Радянське Прибужжя. – 1992. – 23 трав.
 • Володин, П. В музее имени Р.Г.Судковского / П. Володин // Вечерний Николаев. – 2001. – 25 сент. – С.3.
 • Делик, Т. Море, которое так он любил…: 2000-й год проходит в художественном музее им. В. В. Верещагина под знаком творчества Руфина Судковского / Т. Делик // Вечерний Николаев. – 2000. – 22 февр.
 • Дрозд, Е. «Прославляем твоею отчизною»: [к 150-летию Руфина Судковского] / Е. Дрозд // Южная правда. – 2000. – 29 февр.
 • Коржакова, С. Создадим музей маринистической живописи: [имени Руфина Судковского] / С. Коржакова // Южная правда. – 1981. – 22 февр.
 • Крихели, А. Волны Руфима Судковского / А. Крихели // Николаевские новости. – 2013. – N 59(15 мая). – С. 8. – (Шедевры Николаевского художественного музея имени В. Верещагина).
 • Кузнецов, А. Берега Руфина Судковского / А. Кузнецов // Родной причал. – 2015. – N 20(20 мая). – С. 1 : фот.
 • Любаров, Ю. Забытый Судковский / Ю. Любаров // Вечерний Николаев. – 2016. – N 70(30 июня). – С. 6 : фот. – (История с фотографией).
  В коллекции Виртуального музея Николаева есть редкая книга – “Забытый художник. Руфин Гаврилович Судковский. Издание автора, Николаев, 1928”.
 • Мельникова, О. Юбилеи двух художников: [155 лет со дня рождения Р.Г.Судковского и к 100-летию со дня рождения Е.А.Кибрика] / О.Мельникова// Вестник Прибужья. – 2005. – 12 нояб. – С. 2.
 • Наточа, Е. С именем знаменитого мариниста: [о музее им. Р.Судковского в Очакове]/ Е. Наточа // Вечерний Николаев. – 2007. – №47(24 апр.). – С.1.
 • Наточа, Е. Это наш художник / Е. Наточа // Вечерний Николаев. – 2005. – 21 апр. – С. 8.
 • Ніколаєва, Ю. М. Творчий шлях художників-мариністів В. Є. Зебека та Р. Г. Судковського / Ю. М. Ніколаєва // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : до 110-річчя Миколаївського обласного краєзнавчого музею : збірник наукових матеріалів XIII Миколаївської обласної краєзнавчої конференції (Миколаїв, 23-24 листопада 2023 р.). – Миколаїв : СПД Румянцева, 2023. – С. 163-164.
 • Орлова, Є. Г. Мариніст Руфін Судковський / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі : музика, образотворче мистецтво, художня культура. – 2015. – N 4. – С. 25-27 : вкл. л.
 • Росляков, С. Юбилейная выставка: [в музее имени Р.Г.Судковского открылась выставка к 135-летию со дня рождения художника] / С.Росляков // Южная правда. – 1985. – 25 сент.
 • Смирнова, Н. Художник и море : [170 лет со дня рождения Руфина Судковского] / Н. Смирнова // Южная правда. – 2020. – N 31(25-28 апр.). – С. 3 : фот. – (Творчество).
 • Смирнова, Н. Художник и море: [к 160-летию со дня рождения Руфина Судковского]/ Н. Смирнова // Вестник Прибужья. – 2010. – №21(27 мая). – C. 1, 11.
 • Тонковид, В. Судковский уже не «забытый художник»: [презентация монографии Натальи Сафоновой «Руфин Гаврилович Судковский. 1850 – 1885. Жизнь и творчество»] / В. Тонковид // Вечерний Николаев. – 2005.– 2 июля. – С.4.
 • Ульянченко, А. Верность Очакову: к 140-летию со дня рождения нашего земляка, выдающегося художника Р.Г. Судковского / А.Ульянченко// Южная правда. – 1990. – 15 мая.
 • Христова, Н. «Очаковская пристань»: [160 лет со дня рождения Руфина Судковского]/ Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2010. – №50(1 мая). – C. 3.
 • Христова, Н. Пять поколений: художник и его потомки / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2020. – N 29(16 апр.). – С. 6 : фот.
  19 апреля (по старому стилю – 7 апреля) исполняется 170 лет со дня рождения Руфина Гаврииловича Судковского.
 • Христова, Н. Родословное древо Судковских: 129 персон, 8 поколений / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2020. – N 94(17 дек.). – С. 6.
  Настоящим большим событием в культурном пространстве Украины стало издание буклета “Родина Судковських. Генеалогічне дерево”. В нем впервые опубликована самая полная родословная нашего выдающегося земляка.
 • Чуприна, А. От Судковского до наших дней: [выставки в музее имени Р.Г.Судковского] /А. Чуприна // Южная правда. – 1999. – 14 авг.
 • Шляпников, В. Судковский приглашает в музей: [выставка работ Руфина Судковского в Художественном музее им. В. Верещагина]/ В.Шляпников // СКИФ. – 2006. – №11(січ.). – С. 6.
 • Шпилевой, В. Очаковская отмель Руфина Судковского / В. Шпилевой // Соборная улица. – 2017. – № 1/2. – С. 151–156.
 • Шпилевой, В. Пока готовится торжественный доклад : 7 апреля 1850 года родился выдающийся живописец Руфим Судковский / В. Шпилевой // Южная правда. – 2013. – N 38(6 апр.). – С. 3 : фот.
 • Шпильовий, В. Довершеність чарівного натхнення : [до дня народження Руфіма Судковського] / В. Шпильовий // Щотижня. – 2013. – N 18, N 19. – С. 6 : фот.

Webресурси

 • Забытый Судковский [Електронний ресурс] // Виртуальный музей Николаева : [вебсайт]. – Режим доступу : http://muzey.mk.ua/2016/07/01/Забытый-Судковский/, вільний. – Дата останнього доступу : 02.10.2020. – Назва з екрана.
 • Руфин Гавриилович Судковский [Електронний ресурс]  // Очаковский портал : офіційний сайт. – Режим доступу :  http://www.ochakiv.info/articles/260008, вільний. – Дата останнього доступу : 02.10.2020. – Назва з екрана.
 • Судковський Руфiн Гаврилович [Електронний ресурс]  // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Судковський Руфін Гаврилович. – Назва з екрана. – Дата останньої правки : 18.11.2019. – Дата перегляду : 02.10.2020.