Чебаненко Іван Ілліч

вчений геолог-тектоніст

(1925 – 2012)

Біографічна довідка

   Чебаненко Іван Ілліч народився 30 березня 1925 в с. Матвіївка (мікрорайон міста Миколаєва).  До 1941 року Іван навчався в середній школі. В період окупації працював на полях у колгоспі. Коли прийшла Червона Армія, всіх підлітків мобілізували. Іван потрапив до складу Запорізької червонопрапорної ордена Суворова стрілецької дивізії. Брав участь у форсуванні річки Дністер, в Яссько-Кишинівській операції, в боях в Румунії і Болгарії. Ще на фронті Іван Чебаненко почав писати вірші.

У 1947 році Іван Чебаненко повернувся до Миколаєва. Працював у нагородному відділі облвиконкому. Чиновницька робота здалася Івану Іллічу нецікавою, і він, склавши екстерном іспити за середню школу, в 1947 році вступив на геологічний факультет Одеського державного університету ім. Мечникова. Навчався відмінно і з захопленням.

1955 року, закінчивши з відзнакою університет, Іван Чебаненко розподілився в Луганськ, два роки працював інженером-геологом Ворошиловградського гірського округу. 1955-1957 рр. навчався в аспірантурі Інституту геологічних наук НАН України. Одержавши 1958 року наукову ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук, був відряджений до Чехословаччини – працював інженером, пізніше – головним інженером експедиції, яка проводила пошуки уранових руд на Чеському рудоносному масиві.

У жовтні 1960 року повернувся до Києва і відтоді Інститут геологічних наук НАН України став для Івана Ілліча єдиним місцем роботи. Почав з посади старшого наукового співробітника; спочатку завідував лабораторією, потім – відділом геотектоніки; був заступником директора, радником, багато років очолював спеціалізовану вчену раду із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Ніколи не прагнув до адміністративної кар’єри, багато читав, писав вірші англійською, болгарською, французькою, чеською, англійською, німецькою, російською та українською.

Іван Ілліч Чебаненко – член-кореспондент НАНУ за спеціальністю «Геологія та геофізика» (1979 р.), академік НАНУ за спеціальністю «Геологія» (1982 р.), заслужений діяч науки і техніки України, автор понад 200 наукових праць, в тому числі 16 монографій. Майже всі вони підписані ним одноосібно. У співавторстві Іван Ілліч майже не писав: не підписував робіт своїх учнів і нікого не брав у співавтори своїх робіт, був не марнославний, але гордий і безкомпромісний. Вчений досліджував взаємозв’язок планетарних розривних і складчастих деформацій земної кулі з покладами корисних копалин.

У світовій науці, як геолог-теоретик, І. І. Чебаненко став широко відомий після публікації монографій: «Головні закономірності розломної тектоніки земної кори» (1963), «Проблеми складчатих поясів земної кори (в світлі блокової тектоніки)» (1964), «Розломна тектоніка України» (1966), «Розломи Землі» (1969). Іван Чебаненко відкрив закономірну сітку розломів земної кори. Він зміг пояснити причини деформацій кори і їх роль в геотектогенезі, згодом підтверджених супутниковими фотознімками. Це видатні відкриття планетарного рівня. Залишається дивуватися, як він її розгледів, залишаючись на Землі. Вчення Чебаненка про тектонічні розломи стало новим науковим напрямком в геотектоніці, основою для формування уявлень про будову земної кори.

І ще одне відкриття світового значення: І. І. Чебаненко відкрив генетичний зв’язок між структурою літосфери і розташуванням родовищ корисних копалин. Це відкриття має колосальну практичну цінність, воно стало основою для принципово нового підходу до геологорозвідки. Ідеї Івана​​ Чебаненка дозволяють прогнозувати поклади корисних копалин, не встаючи з-за письмового столу, і ними сьогодні користуються вчені всього світу.

І. І. Чебаненко довів, що в Україні є родовища нафти і газу принципово нового типу, і вони можуть стати джерелом розширення паливно-енергетичної бази країни. За цю роботу Іван Чебаненко і група його однодумців в 1992-му році були нагороджені Державною премією України. Нафти в Україні багато, але для її видобутку потрібні великі вкладення, так як залягає вона на великих глибинах.

В останні роки І. І. Чебаненко трудився над розробкою теоретичних основ геотектоніки і проблемами взаємодії сил гравітаційного стиснення і геохімічного розвитку речовин матеріальних мас Землі. Іван Чебаненко був членом редколегії «Геологічного журналу», заступником відповідального редактора збірника «Тектоніка і стратиграфія», активно працював у товаристві «Знання». Іван Ілліч активно займався вихованням нових поколінь вчених. В якості наукового керівника він підготував чотирьох докторів наук і десять кандидатів наук.

Помер Іван Ілліч Чебаненко 27 червня 2012 року.

Література про життя та діяльність

  • Чебаненко Іван Ілліч // УРЕ. – 2-ге вид. – Київ, 1985. – Т. 12.– С. 252.

*  *  *

  • Именем геолога-тектониста Ивана Чебаненко предлагают назвать николаевскую улицу // Николаевские новости. – 2018. – N 14(31 янв.). – С. 5.
  •  Щетинина, Л.  Академик Чебаненко / Л. Щетинина // Вечерний Николаев. – 2012. – 20 ноября. – С. 3.
  • Щетинина, Л. “В геологии я философ…” : выдающийся ученый с мировым именем академик Национальной академии Украины, доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии Украины, заслуженый деятель науки и техники Украины Иван Ильич Чебаненко – наш земляк, он родился в Матвеевке в 1925 году / Л. Щетинина // Южная правда. – 2012. – №115(16 окт.). – С. 3 : фот.

Web-ресурси

  • Геолог-тектоніст Чебаненко [Електронний ресурс] // donbass.NAME : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://donbass.name/521-geolog-tektonist-chebanenko.html, вільний. – Дата останнього доступу : 09.01.2020. – Назва з екрана.
  • Чебаненко Іван Ілліч [Електронний ресурс]  // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Чебаненко Іван Ілліч. – Назва з екрана. – Дата останньої правки : 13.10.2019. – Дата перегляду : 09.01.2020.
  • Чебаненко Іван Ілліч [Електронний ресурс]  // Геологічний словник : Видатні геологи : [веб-ресурс]. – Режим доступу : https://geodictionary.com.ua/node/30986, вільний. – Дата останнього доступу : 09.01.2020. – Назва з екрана.
  • Чебаненко Іван Ілліч (31.03.1925-27.06.2012) [Електронний ресурс] // Національна академія наук України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://new.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000014521, вільний. – Дата останнього доступу : 09.01.2019. – Назва з екрану.