Квасницький Олексій Володимирович

вчений-фізіолог, основоположник української школи дослідників репродуктивної біології сільськогосподарських тварин, експериментатор, винахідник, конструктор, педагог
(1900 – 1989)

Біографічна довідка

    Квасницький Олексій Володимирович народився 12 лютого 1900 року в селі Лиса Гора тепер Первомайського району Миколаївської області, в сім’ї колгоспників.  Закінчив Лисогірську сільську школу. В 1920-1921 роках працював вчителем Русанівської школи Лисогірського району. 1925 року закінчив Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут. У 1926-1930 роках працював викладачем у Вінницькому сільськогосподарському технікумі. У 1931-1989 роках – науковий співробітник, з 1944 року – завідувач  лабораторією фізіології розмноження тварин у Полтавському науково-дослідному інституті свинарства (нині Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького НААН України). Одночасно з 1936 року очолював кафедру фізіології сільськогосподарських тварин у Полтавському сільськогосподарському інституті. О. В. Квасницький успішно розробляв питання  фізіології сільськогосподарських тварин, зокрема травлення у свиней, фізіологію їх розмноження і штучного осіменіння, проблему вегетативної гібридизації сільськогосподарських тварин тощо.

Квасницький Олексій Володимирович – доктор біологічних наук (1940), у 1941-1952 роках – професор Полтавського сільськогосподарського інституту, академік АН УРСР (1951), з 1952 року – завідуючий лабораторією фізіології сільськогосподарських тварин Інституту фізіології АН УРСР, з 1956 року – завідуючий аналогічною лабораторією Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції,  з 1957 року – дійсний член Академії сільськогосподарських наук УРСР.

Основні наукові роботи О. В. Квасницького присвячені фізіології обміну речовин, травлення, вищої нервової діяльності, розмноження сільськогосподарський тварин. Дані, отримані ним за допомогою оригінальних методик склали теоретичну основу для вирощування та відгодівлі свиней. Академік О. Квасницький – автор оригінальної методики міжпородної пересадки запліднених яйцеклітин сільськогосподарських тварин, праць з фізіології харчування і розмноження, штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. За його ініціативи вперше в СРСР в Полтаві була організована 1964 року спеціалізована станція по штучному заплідненню свиней, розроблено нову технологію «машинного» вирощування поросят. На чолі з академіком О. В. Квасницьким здійснені фундаментальні дослідження з фізіології травлення у свиней, результати яких стали теоретичною основою для подальшої розробки оптимальних норм годівлі. 1950 року О. В. Квасницьким вперше у світі одержані хірургічним способом поросята-трансплантати. Пізніше він розробив і впровадив в широку виробничу практику технологію фракційного методу  штучного осіменіння свиней.

Праці академіка відомі широкому колу науковців і практиків, перекладені французькою, англійською, угорською, німецькою, чеською, естонською, румунською, іспанською та іншими мовами. Винахідницька робота академіка захищена 29 авторськими свідоцтвами. Понад 200 наукових праць з фізіології травлення, розмноження, штучного осіменіння, міжпородної трансплантації зигот, розробки фізіологічних методів підвищення продуктивності тварин.

О. В. Квасницький був талановитим педагогом і лектором. Він міг майстерно і просто донести до слухачів найскладніші проблеми та процеси фізіології. Його дар конструктора давав змогу демонструвати під час лекцій складні експерименти з використанням апаратури й обладнання, розроблених і виготовлених особисто. Поєднання постійної експериментальної роботи із потребами виробництва було невичерпним джерелом завжди оновленого лекційного матеріалу. Педагог Квасницький виховав понад 30 кандидатів і докторів наук.

1960 року Олексію Володимировичу Квасницькому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки України, 1966 року – звання Героя Соціалістичної Праці, а 1974 року він став Лауреатом Державної премії України. О. В. Квасницького нагороджено  2 орденами Леніна (1953, 1966), 2 орденами «Знак Пошани» (1948, 1949), медалями. Поряд із науковою роботою вів активну громадську діяльність: був постійним членом оргкомітету Міжнародного конгресу з питань фізіології, членом центральної ради Українського фізіологічного товариства.

Помер О. В. Квасницький 27 листопада 1989 року. Його поховано на міському кладовищі в м. Полтава.

Квасницький Олексій Володимирович являвся почесним громадянином міста Полтава. 2000 року його ім’я присвоєно Інституту свинарства ім. Академіка О. В. Квасницького (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1116). На фасадах будівель Інституту свинарства Української академії аграрних наук та Полтавської аграрної академії встановлено меморіальні дошки.

Література про життя та діяльність

  • Квасницький Олексій Володимирович // УРЕ. – 2-ге вид. – Київ, 1980. – Т. 5.– С. 84.
  • Самородов, В. М. Квасницький Олексій Володимирович : [біогр. довідка] / В. М. Самородов, П. І. Іваненко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2012. – Т. 12 : Кал-Киї. – С. 556.
  • Шитюк, М. М. Квасницький Олексій Володимирович / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров // Шитюк, М. М. Слава і гордість Миколаївщини : навч. посіб. / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Шамрай П. М., 2012. – С. 151-157.

*  *  *

  • Скрипач из Лысой Горы первым в мире вывел поросят из пробирки : [Алексей Владимирович Квасницкий] // Николаевские новости. – 2017. – N 80(5 июля). – С. 8 : фот. – (Знаменитые николаевцы).

Web-ресурси

  • Квасницький Олексій Володимирович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Квасницький Олексій Володимирович. – Назва з екрана. – Дата останньої правки : 22.06.2019. – Дата перегляду : 09.01.2020.
  • Самородов, В. М. Квасницький Олексій Володимирович [Електронний ресурс] / В. М. Самородов, П. І. Іваненко // Енциклопедія сучасної України. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=11566. – Назва з екрана. – Дата останньої правки : 2012. – Дата перегляду : 09.01.2020.
  • Квасницький Олексій Володимирович (1900 – 1969) [Електронний ресурс] // Регіональний інформаційний портал «Прибужжя» : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.regportal.mk.ua/2012-03-21-12-12-30/849—-1900–1969. – Назва з екрана. – Дата останньої правки : 17.09.2012. – Дата перегляду : 09.01.2020.
  • Квасницький Олексій Володимирович. Герой Соціалістичної Праці (1966) [Електронний ресурс] // Проект Полтавіка : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://history-poltava.org.ua/?p=9121, вільний. – Дата останнього доступу : 09.01.2020. – Загол. з екрану.
  • Квасницький Олексій Володимирович [Електронний ресурс] // Герои страны : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17668, вільний. – Дата останнього доступу : 09.01.2020. – Загол. з екрану.
  • Герої вікторини. Олексій Володимирович Квасницький [Електронний ресурс] // Подільський державний аграрно-технічний університет : офіційний сайт. – Режим доступу : http://pdatu.edu.ua/news/3211-geroi-viktoryny-oleksii-volodymyrovych-kvasnytskyi.html, вільний. – Дата останнього доступу : 09.01.2020. – Назва з екрана.