Манілов Григорій Феофанович

український диригент, педагог
(1875–1954)

Біографічна довідка 

    Манілов Григорій Феофанович народився 16 січня 1875 року в м. Ніжин Чернігівської області. Будучи музично обдарованою людиною, Григорій Ма­нілов самотужки розвивав свої здібності упродовж усього життя, яке присвятив художньому аматорству, керівництву самодіяль­ними музичними колективами, а також викладанню у музичних навчальних закладах.

Перші музичні та загальноосвітні знання здобув приватно. У 1903 року переїхав до Миколаєва. Керував хоровими та інструментальними колективами, співпрацював із місцевим відділен­ням Всеукраїнського товариства «Просвіта».

Як член культурно-освітньої секції товариства, брав участь у проведенні вистав, концертів, творчих вечорів, забезпечував виконання та супровід хорових і музично-інструментальних творів, зокрема, уривків з творів Миколи Аркаса на слова Тараса Шевченка, пісень та романсів Миколи Лисенка (на слова Т. Шевченка), кан­тати К. Стеценка «Пам’яті Шевченка» та ін.

З 20-х років XX ст. керував різними оркестрами, з 1917 по 1921 роки – симфонічним оркестром Миколаївського філармо­нічного товариства. Згодом організовував робітничий симфо­нічний оркестр.

З 1925 по 1959 роки керував робітничим оркестром народних інструментів, який уже на початку 30-х років вийшов на одне з перших місць серед подібних колективів не тільки в Україні, а й у Радянському Союзі.

Упродовж цих років Григорій Манілов працював викладачем, зго­дом – доцентом Одеської консерваторії.

З 1941 по 1944 роки перебував на Уралі, працюючи з різними музичними колективами.

У 1944 році повернувся до Миколаєва. У творчій співдружності з відновленим у повоєнні роки завдяки Григорію Манілову оркестром працювали композитори К. Данькевич, К. Мясков, Г. Верьовка, П. Козицький, І. Марченко та ін.

Досвід роботи Григорія Манілова з музичними колективами й нині використовується в системі художньої самодіяльності, у класах народних інструментів, оркестрових класах музичних навчальних закладів України.

Григорій Манілов – автор багатьох обро­бок та інструментовок для оркестру народних інструментів, п’єс для духового оркестру, пісень.

У 1950 році видатному музиканту Г. Ф. Манілову було присвоєне почесне звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР.

Помер 29 травня 1954 року у Миколаєві.

З 2015 року один раз на два роки в Миколаївській області проходить фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах ім. Г. Ф. Манілова. Метою його є розвиток та пропагування виконавства на народних музичних інструментах, утвердження національної школи народно-інструментального мистецтва.

Література про життя і творчість

 • Бойченко, В. Манілов Григорій Феофанович : [біограф. довідка] / В. Бойченко // Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини : 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка присвячується / ред. І. Б. Марцінковський [та ін.]. – Миколаїв : НУК, 2014. – С. 257-258.
 • Горбуров, Е. Г. Знаки оркестра Г. Ф. Манилова / Е. Г. Горбуров // Горбуров, Е. Г. Знаки как символы эпохи : о знаках, жетонах и медалях, связанных с историей Николаева / Е. Г. Горбуров. – Николаев : Шамрай П.Н., 2014. – С .66-75.
 • Зизда, В. И. Манилов Григорий Феофанович : [биогр. справка] / В. И Зизда // Николаевцы : энцикл. слов. – Николаев, 1999. – С. 217.
 • Макаренко, О. П. Манілов Григорій Феофанович : [біогр. довідка] / О. П. Макаренко // Енциклопедія Сучасної України. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. – Т. 19 : Малиш-Медицина. – С. 124.
 • Манилов, Г. Ф. Автобиография / Г. Ф. Манилов // Горбуров, Е. Г. Знаки как символы эпохи : о знаках, жетонах и медалях, связанных с историей Николаева / Е. Г. Горбуров. – Николаев : Шамрай П.Н., 2014. – С . 179–180.

*  *  *

 • Горбуров, Е. Знаки великого оркестра : [история струнного оркестра под руководством Г. Ф. Манилова] / Е. Горбуров // Южная правда. – 2014. – N 90(9 авг.). – С. 3.
 • Горбуров, Е. Знаки оркестра Манилова : [история струнного оркестра под руководством Г. Ф. Манилова] / Е. Горбуров // Вечерний Николаев. – 2014. – N 91(5 авг.). – С. 3 : фот. – (К 225-летию Николаева).
 • Христова, Н. Сила и магия народного инструмента : [в Николаеве проходил III фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах им. Григория Манилова] / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2019. – N 28(9 апр.). – С. 4 : фот.
 • Христова, Н. Три дня музыки: у нас в гостях – лучшие артисты Украины : С 13 по 15 марта впервые в Николаеве состоится фестиваль оркестров и исполнителей народной музыки имени Георгия Манилова / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2015. – N 29(12 марта). – С. 4.
 • Христова, Н. Фестиваль имени Григория Манилова получил оценку “отлично” / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2015. – N 34(24 марта). – С. 3 : фот.

Web-ресурси

 • Макаренко, О. П. Манілов Григорій Феофанович [Електронний ресурс] / О. П. Макаренко // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=63450, вільний. – Дата останнього доступу : 09.08.2019. – Назва з екрана.
 • Манілов Григорій Феофанович [Електронний ресурс] // Знамениті, великі, геніальні люди. Найцікавіше про них! : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://100v.com.ua/uk/Manilov-Grigoriy-Feofanovich-person, вільний. – Дата останнього доступу : 09.08.2019. – Назва з екрана.
 • У Миколаєві відбудеться ІІІ Фестиваль-конкурс виконавців на народних інструментах ім. Григорія Манілова [Електронний ресурс] // Миколаївська Правда : [інформаційне інтернет-видання]. – Режим доступу : http://www.nikpravda.com.ua/у Миколаєві відбудеться ІІІ Фестиваль, вільний. – Дата останнього доступу : 09.08.2019. – Назва з екрана.