Пантусов Микола Миколайович

сходознавець, археолог, історик, етнограф, лінгвіст, нумізмат
(1849–1909)

Біографічна довідка
Пантусов Микола Миколайович народився в місті Миколаєві Херсонської губернії. 1871 року закінчив факультет східних мов Петербурзького університету за арабсько-персько-турецько-татарською спеціалізацією. Навчався у відомого професора В. В. Григор’єва. Пізніше викладав в Одеському Рішельєвському ліцеї. Отримавши золоту медаль за дипломний твір про географічну літературу арабів, Микола Пантусов мав право залишитися в університеті для підготовки до професорського звання на кафедрі історії Сходу, але він віддав перевагу службі в Туркестанському краї, де протягом 36 років поєднував службу чиновника з науковими заняттями. З 1874, протягом більше 30-ти років жив у місті Вірний (нині Алмати). Обіймав відповідальні посади в Семирічинському обласному правлінні, керував роботою адміністративних комісій, з’їздів казахських біїв, навчальних закладів, бібліотек, друкарень, був членом Туркестанського і Семирічинського статистичних комітетів. У 1880-ті роки був начальником Кульджинської канцелярії, де став засновником школи перекладачів з тюркських мов. У 1889 році М. М. Пантусов став дійсним членом Московського археологічного товариства, а в 1895 році був обраний членом-кореспондентом Імператорської археологічної комісії.
Микола Миколайович Пантусов вивчав археологію, етнографію, фольклористику та географію Семирічинського краю, а також узбецьку, казахську та інші мови. Дуже цікавився історією і побутом народів Центральної Азії, питаннями нумізматики, вивченням східних рукописів. Особливий інтерес Пантусов виявляв до вивчення наскельних малюнків і написів, до їх розшифровки. Проводив розкопки курганів.
За рік до смерті Микола Миколайович повернувся до Миколаєва. Помер 11 червня 1909 року. Похований в родинному склепі Пантусових у Миколаївському некрополі. Після його смерті у нього залишилась велика кількість неопублікованих цінних наукових матеріалів.

Література про життя та діяльність

  • Горбуров, Е. Г. Николай Николаевич Пантусов : вехи жизни известного земляка / Е. Г. Горбуров, К. Е. Горбуров, Т. В. Серебрякова. – Николаев : Изд-во ЧП Шамрай П. Н., 2016. – 104 с. : ил.
  • Зленко, Г. Д. Пантусов Николай Николаевич : [биогр. справка] / Г. Д. Зленко // Николаевцы. 1789 – 1999 : энцикл. слов. – Николаев, 1999. – С. 256.

* * *

  • Полуева, Л. Собирая историю по крупицам : [презентация книги «Николай Николаевич Пантусов. Вехи жизни известного земляка»] / Л. Полуева // Родной причал. – 2017. – № 14 (5 апр.). – С. 1 : фот.
  • Смерть археолога Пантусова связывают с сирийскими надгробиями, которые он снимал с погоста // Николаевские новости. – 2017. – № 2 (4 янв.). – С. 8. – (Знаменитые николаевцы).
  • Христова, Н. Спустя сто лет: расследование продолжается : [в издательстве Павла Шамрая увидела свет новая книга о нашем земляке «Николай Николаевич Пантусов»] / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2016. – № 71 (2 июня). – С. 3 : фот.
  • Христова, Н. Новые факты в следственном деле археолога Пантусова / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2016. – 75 (12 июля. – С. 3.