Старовойт Людмила Василівна

педагог-науковець, кандидат філологічних наук (1986), доцент (1991), Відмінник освіти України (1994), лауреат обласної премії ім. М. Аркаса (1996)
(1948-2021)

Біографічна довідка
Старовойт Людмила Василівна народилася 8 серпня 1948 року в селі Баштанка в багатодітній селянській родині. Закінчила Баштанську СШ з золотою медаллю. У 1966-1970 роках навчалася на філологічному факультеті Миколаївського державного педагогічного інституту ім. В. Бєлінського (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського), одержала кваліфікацію вчителя української мови і літератури. Працювала вчителем української мови і літератури у середній школі №2 м. Миколаєва, а 1974 року її запросили на посаду старшого викладача кафедри української літератури педагогічного інституту. У 1980-1984 роках заочно навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). У 1986 році після закінчення заочної аспірантури при Київському педагогічному інституті імені О. М. Горького успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. 1991 року Л. В. Старавойт було присвоєне учене звання доцента. З 198

6 року заступник декана філологічного факультету МДПІ, у 1987-1997 роках – декан факультету, 1996-2003 – проректор з навчально-виховної роботи Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, 1998-2009 – завідувач кафедри української літератури, 2010-2015 – доцент кафедри.

Л. В. Старовойт – автор понад 80 наукових праць. Більшість із них присвячена вивченню творчості письменників Миколаївщини та історії освіти Миколаївщини. Вона підготувала ряд навчальних посібників для студентів і учителів. Упродовж декількох десятиліть Л. В. Старовойт вивчила історію рідного університету, була автором багатьох статей та виступила укладачем історичних нарисів про факультет філології та університет (2003, 2009, 2013). У 1999-2009 роках очолювала редакційну колегію університетської газети «Педагог», була головним редактором щорічного гуманітарного альманаху «Освітянські вітрила», який видавався Миколаївським державним університетом з 2003 року.

1996 року у складі авторського колективу книги «Історія української культури» стала лауреатом обласної премії ім. Миколи Аркаса в номінації «Просвітницька діяльність». 2004 року нагороджена Грамотою Верховної Ради України.

Старовойт Людмила Василівна пішла з життя 2 листопада 2021 року.

Основні твори

 • Література Миколаївщини : навчальний посібник до курсу “Літературне краєзнавство” для студентів філологічних спеціальностей / Л. В. Старовойт. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 248 с. – У надзаг. : Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.
 • Письменники Миколаївщини : літературно-критичні матеріали до курсу “Літературне краєзнавство”: навч. посібник для студентів філологічних спеціальностей / Л. В. Старовойт ; Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, кафедра української літератури. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 132 с. : іл. – У надзаг. : Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського.
 • Художня рецепція постаті Т. Г. Шевченка у творчості письменників Миколаївщини : навчальний посібник / Л. В. Старовойт, І. Б. Марцінковський, О. В. Мірошниченко ; Миколаївський нац. університет ім. В. О. Сухомлинського, Гуманітарний ін-т Нац. університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 190 с. : іл.

Співавтор, укладач

 • Живлюща сила Ємигії : літературна антологія Миколаївщини / [гол. ред. В. І. Шуляр ; уклад. : І. Ю. Береза, П. М. Водяна, В. І. Марущак, І. Б. Марцінковський, В. М. Руссова, Л. В. Старовойт ]. – Миколаїв : Іліон, 2015. – 412 с.
 • Література рідного краю : посібник-хрестоматія : / за ред. О. С. Кухар-Онишка, доц. Л. В. Старовойт, доц. А. Л. Ситченка. – Миколаїв, 1994. – 182 с.
 • Література рідного краю. Письменники Миколаївщини : посібник-хрестоматія / уклад. і заг. ред. Н. М. Огренича ; уклад. : Л. В. Старовойт, П. М. Водяна, І. Ю. Береза та ін. – Миколаїв : Вид-во МОІППО, 2003. – 212 с.
 • Миколаївський державний університет : історичний нарис (1913-2003) / укладачі : Я. І. Журецький, І. С. Павлік, Л. В. Старовойт ; гол. ред. В. Д. Будак. – Київ : Златограф-дизайн, 2003. – 256 с. : іл.
 • Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського : віхи історії (1913-2008) / укладачі : В. Д. Будак, Л. В. Старовойт, О. П. Хаєцький, С. В. Підопригора. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 184 с. : іл.
 • Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини : [наук.-худож. вид.] / [ред. кол. : І. Б. Марцінковський (голова), І. Ю. Береза, Т. В. Березовська, Л. В. Старовойт та ін. ; передм. І. Марцинковського]. – Миколаїв : НУК, 2014. – 564 с. : іл., портр. – (Шевченкіана Миколаївщини). – 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка присвячується.
 • Василькова, Н. Флагман филологического образования региона : [факультет филологии и журналистики НГУ им. В. О. Сухомлинского отмечает 80-летие] / Н. Василькова, Л. Старовойт // Южная правда. – 2013. – N 46(25 апр.). – С. 3. : фот. – (К 100-летию ННУ имени В. А. Сухомлинского).

Публікації в періодичних виданнях

 • Старовойт, Л. “Вже осінні яблука збираю…” : [новая книга Дмытра Креминя “Замурована музыка”] / Л. Старовойт // Южная правда. – 2011. – №117(25 окт.). – С. 2.
 • Старовойт, Л. Вшанування письменників Миколаївщини / Л. Старовойт // Літературна Україна. – 2011. – № 43 (10 листопада). – С. 14.
 • Старовойт, Л. Знакова перемога : [надання Миколаївському державному університету імені В. О. Сухомлинського статусу національного] / Л. Старовойт // Рідне Прибужжя. – 2010. – №98(9 верес.). – С. 1-2.
 • Старовойт, Л. Микола Вінграновський: доба і контекст : [до 70-ліття від дня народження письменника ] / Л. Старовойт // Рідне Прибужжя. – 2006. – №137(14 листоп.). – С. 3.

Література про життя і творчість

 • Старовойт Людмила Василівна // // Лауреати обласної премії ім. Миколи Аркаса: альманах. – Миколаїв, 2006. – С. 78.