Стариков Ілля Мойсейович

 професор, доктор педагогічних наук, письменник
(1934  – 2022)

Біографічна довідка

Стариков Ілля Мойсейович народився 13 серпня 1934 року в Миколаєві. Навчався в школі №37. 1954 року закінчив Миколаївський суднобудівний технікум. Трудову біографію розпочав помічником майстра на суднобудівному заводі «Океан». Керував науково-дослідницьким відділом Миколаївського відділення Центру НОТ «Темп» міністерства суднобудівної промисловості СРСР. Автор кількох винаходів, ряду спеціалізованих тренажерів і пристроїв для навчання робітників суднобудівних професій. Ним опубліковано ряд книг і монографій з методико-теоретичних проблем підготовки робітників, комплексного використання техніко-дидактичних засобів, підручників і навчальних посібників для робітників і бригадирів, виданих у Києві та Миколаєві. Науковий консультант ДП «Дельта-лоцман».
Ілля Мойсейович Стариков – доктор педагогічних наук, професор факультету психології Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, почесний доктор Академії педагогічних наук України, професор психології, академік.
Видатний фахівець в області професійної педагогіки і соціальної психології. Автор численних монографій, навчальних посібників з професійної педагогіки та психології і більш як 500 публікацій з актуальної соціально-психологічної проблематики. Його навчальний посібник «Психологія в конкретних ситуаціях» витримав п’ять видань. Науково-педагогічну діяльність багато років поєднує з літературно-публіцистичною творчістю. Є автором статей, нарисів, новел і оповідань, які постійно публікуються в газетах і журналах. Окремими книгами вийшли друком збірки коротких оповідань і ліричних мініатюр «В ожидании клева» (2007), «Таинства истории» (2010), «Птахи злітаються на свято» (2013),  «Таинства судеб и личностей» (2010), «Еврейские судьбы» (2018), «О любви» (2020) та інші. Є інтелектуальним лідером та співавтором проекту серії «Одаренные мудростью».
Стариков Ілля Мойсейович за створення і впровадження прогрессівних педагогічних технологій і методів навчання відзначений медалями ВДНГ СРСР, нагороджений державними медалями України, лауреат кількох літературних премій. Удостоєний звання «Городянин року – 2004» в номінації «Наука і вища школа».
Стариков Ілля Мойсейович помер 1 лютого 2022 року.

Основні твори

 • В ожидании клева : [рассказы и миниатюры] / И. М. Стариков. – Николаев : Илион, 2007. – 552 с.
 • Дом, построенный на песке, или Опыт лирической биографии : [литер.-худож. изд.] / И. М. Стариков. – Николаев : Изд-во ЧП Шамрай П. Н., 2008. – 64 с. – (Автобиография).
 • Еврейские судьбы : историко-психологические новеллы / И. М. Стариков ; предисл. М. Гольденберга. – Николаев : Издатель Шамрай П. Н., 2018. – 324 с. : ил.
 • О любви : историко-психологические новеллы / И. М. Стариков ; предисл. Л. Шкарубы ; худож. А. Кручинина. – Николаев : Илион, 2020. – 396 с. : ил.
 • Психология взаимопонимания в конкретных ситуациях : учебное пособие / И. М. Стариков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Николаев : Издатель Прокопчук Т. Ю., 2011. – 290 с.
 • Птахи злітаються на свято : новели / І. М. Стариков ; [переклади Д. Д. Креміня, О. В. Кузьменка ; передм. С. Тупайла]. – Донецьк : Каштан, 2013. – 424 с. : портр., фот.
 • Таинства истории : [новеллы, рассказы, миниатюры] / И. М. Стариков ; предисл.: В. Д. Чайки, М. Гольденберга ; худож. А. Я. Ипатьев. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2010. – 524 с. : ил.
 • Таинства судеб и личностей : историко-психологические новеллы / И. М. Стариков ; [предисл. Н. Г. Ничкало ; худож. А. Кручинина]. – Николаев : Илион, 2014. – 469 с. : ил.

Публікації у збірниках, антологіях

 • Встреча с Дмитром Креминем / И. М. Стариков  // Небесне і земне : спогади, есе, оригінали : [докум.-худож. вид.] / ред. рада: О. Геращенко, В. Голозубов, В. Кузьменко та ін. – Миколаїв : Іліон, 2018. – С. 447. – (Обдаровані мудрістю ; Кн. 8).
 • Палімпсест життя Василя Стуса / І. Стариков // #ЄТекстМиколаївщини: літ.-худож. антологія / укл. В. Шуляр, К. Картузов. – Миколаїв : Іліон, 2020. – С. С. 168-176. : іл.

Автор передмов, співавтор, редактор

 • Головченко, Г. О. Шкільні газети та інформаційне суспільство : навч. посібник / Г. О. Головченко ; [голов. ред. І. Стариков]. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 206 с. : іл
 • Стариков, И. Восхождение к мудрости / И. М. Стариков // Поэзия дерева : очерки / ред. совет : А. С. Геращенко, И. М. Стариков и др. ; фот. А. А. Кремко. – Николаев : Илион, 2016. – С. 18-19. – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 5).
 • Стариков, И. Встреча в Щербанях / И. М. Стариков // Николай Рябошапка : литературно-документальное эссе / [ред. совет : А. С. Геращенко, И. М. Стариков и др.; предисл. А. С. Геращенко]. – Николаев : Издатель Шамрай П. Н., 2015. – С. 205-222 : ил. – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 4).
 • Стариков, И. Из записной книжки / И. Стариков //  Яков Погребняк. Социально-психологический портрет лидера : [истор.-докум. изд.] / ред. совет : А. С. Геращенко, И. М. Стариков и др. ; интервью с Я. П. Погребняком проводил И. М. Стариков. – Николаев : Издатель Шамрай П. Н., 2013. – С. 372-377  : ил. . – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 2).
 • Стариков, И. О правилах управления, или Как становятся менеджерами / И. Стариков //  Владимир Васляев : лидер, менеджер, человек : [истор.-краевед. изд.] / ред. совет : А. С. Геращенко, В. Т. Кузьменко, И. М. Стариков и др. – Николаев : Издатель Прокопчук Т. Ю., 2011. – С. 184-194 : ил.
 • Стариков, И. Радость общения / И. Стариков // Теслер, Л. И. Когда захватывает дух : [очерки о работниках образования Николаевщины] / Л. И. Теслер ; [предисл. И. М. Старикова ; ред. И. И. Струк]. – Николаев : Изд-во ЧП Шамрай П. Н., 2010. – С. 3-4 : ил.
 • Стариков, И. С чего начинается творчество (из интервью Ильи Старикова) / И. М. Стариков // Поэзия дерева : очерки / ред. совет : А. С. Геращенко, И. М. Стариков и др. ; фот. А. А. Кремко. – Николаев : Илион, 2016. – С. 278-283. – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 5).
 • Стариков, И. Творческие «запои» художника / И. М. Стариков // Загадочный Зебек : воспоминания современников / ред. совет : А. Геращенко, И. М. Стариков и др. – Николаев : Илион, 2017. – С. 158-165 : ил. – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 7).
 • Стариков, И. Художник вышел на улицу (из интервью Ильи Старикова) / И. М. Стариков // Поэзия дерева : очерки / ред. совет : А. С. Геращенко, И. М. Стариков и др. ; фот. А. А. Кремко. – Николаев : Илион, 2016. – С. 26-55 . – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 5).
 • Стариков, И. Художник и время (из интервью Ильи Старикова с Юрием Макушиным) / И. М. Стариков // Поэзия дерева : очерки / ред. совет : А. С. Геращенко, И. М. Стариков и др. ; фот. А. А. Кремко. – Николаев : Илион, 2016. – С. 294-299. – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 5).
 • Стариков, И. Художник, поэт, педагог (из интервью Ильи Старикова) / И. М. Стариков // Поэзия дерева : очерки / ред. совет : А. С. Геращенко, И. М. Стариков и др. ; фот. А. А. Кремко. – Николаев : Илион, 2016. – С .137-146. – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 5).
 • Стариков, И. Эстафета поколений : [Валерий Бабич, сын Татьяны Троекуровой] / И. Стариков // Бабич, В. В. Журналисты города святого Николаева. История и судьбы : [историко-краеведческое изд.] / В. В. Бабич. – Николаев : Возможности Киммерии, 2011. – С. 472-473 : ил.

Публікації в періодичних виданнях

 • А что на тропинке? : опыт реализации идей В. А. Сухомлинского при изучении художественной литературы и психологии / И. Стариков // Відкритий урок. – 2014. – N 29/30. – С. 2
 • Академик Сергей Батышев : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Имена. – 2012. – N 50. – С. 20-23 : фото. цв.
 • Армянский храм в Николаеве : [армянский храм имени Святого Георгия. Армянская община в области] / И. Стариков // Новая николаевская газета. – 2012. – №2(11 янв.). – С. 2 : фот.
 • Аура Эмиля Январева / И. Стариков // Южная правда. – 2021. – N 7(28 янв.). – С. 4.
 • Беспредельность Стефана Цвейга : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2017. – N 137(5 дек.). – С. 4.
 • Бестолковая собака Мальва : рассказ / И. Стариков // Южная правда. – 2018. – N 76(17 июля). – С. 4.
 • Бисероплетение : наброски из записной книжки / И. Стариков // Южная правда. – 2016. – N 123(27 окт.). – С. 4.
 • Бои Александра Маринеско : страницы из жизни : [рассказ] / И. Стариков // Имена. – 2011. – N 46. – С. 24-26.
 • Боня : [проза] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2015. – N 143(19 дек.). – С. 3.
 • Бывает и так : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2017. – N 77(13 июля). – С. 4.
 • В ожидании новой жизни; Марево Ильи Эренбурга : историко-психологические новеллы / И. Стариков // Соборная улица. – 2016. – N 3/4. – С. 76-83.
 • Венец адмирала Макарова / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2010. – №5(16 січ.). – С. 3.
 • Вечно живое судостроение / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2019. – N 16(26 февр.). – С. 3. – (Есть проблема!).
 • Возвращение Мудреца Анахарсиса : [проза] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2011. – №49(5 мая). – С. 6.
 • Война и любовь Амет-Хана Султана : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2019. – N 60(6 авг.). – С. 3.
 • Вызов Антона Макаренко : Юрию Грицаю : [проза] / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2010. – №1(5 січ.). – С. 3.
 • Выключенный микрофон Андрея Малышко : Дмитру и Ольге Креминь: рассказ / И. Стариков // Южная правда. – 2015. – N 84(1 авг.). – С. 3 : фот.
 • Гипсовый горнист : [страницы жизни Аркадия и Егора Гайдара] / И. Стариков // Имена. – 2010. – N37. – С. 30-31.
 • Главные вопросы : беседа с почетным гражданином города Николаева, бывшим генеральным директором ЧСЗ и завода им. 61 коммунара Игорем Овдиенко  / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2010. – №114(5 окт.). – С. 3.
 • Городской музей нужен / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2018. – N 130/131(17-20 нояб.). – С. 3.
 • Горькая слава Анны Ахматовой / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2010. – №96(4 верес.). – С. 3.
 • Грешно разлучать любящих : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2021. – N 55(3 авг.). – С. 3 : фот.
  Очерк о знаменитом турецком поэте, драматурге и общественном деятеле Назыме Хикмете.
 • Давайте думать сообща / И. Стариков // Южная правда. – 2015. – N 91(18 авг.). – С. 2.
 • Доброе имя писателя Короленко / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2010. – №43(20 квіт.). – С. 3.
 • Если в стране не станет кораблей, откуда возьмутся адмиралы? : памяти прекрасного корабела Александра Евгеньевича Головченко : новелла / И. Стариков // Имена. – 2014. – N 58. – С. 35-37.
 • Еще раз о войне и литературе : [об Алексее Пайкине и его книге рассказов “Неудобные зарисовки гибридной войны”] / И. Стариков // Южная правда. – 2017. – N 64(13 июня). – С. 3. – (Книжная полка).
 • Еще раз о правде : [мы – не против украинского, мы за русский] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2021. – N 14(23 февр.). – С. 2. – (Мнение).
 • Журнал педагогической нагрузки : новелла / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2011. – №82(28 июля). – С. 8.
 • “Журнальный столик” Эмиля Январева : [о прозаических произведениях] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2010. – №77(8 июля). – С. 4.
 • Интервью Бориса Березовского / И. Стариков // Родной причал. – 2013. – N 31(31 июля). – С. 2 : фот.
 • Интервью профессора; Горькая радость;  Сто часов счастья : историко-психологические новеллы / И. Стариков // Соборная улица. – 2015. – N 3/4. – С. 38-49.
 • Как воспитывать патриотов / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2015. – N 58(30 мая). – С. 3 : фот.
 • Книга навсегда : [о книге Ярослава Васильева “Психология личности в романе М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита”] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2019. – N 45(11 июня). – С. 4.
 • Когда сажают платаны : [вышла первая книга о Якове Петровиче  Погребняке-бывшем первом секретаре Николаевского обкома партии,  из серии “Одаренные мудростью”] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2013. – N 56(21 мая). – С. 2.
 • Когда сажают платаны : [вышла первая книга о Якове Петровиче  Погребняке – бывшем первом секретаре Николаевского обкома партии,  из серии “Одаренные мудростью”] / И. Стариков // Южная правда. – 2013. – N 54(21 мая). – С. 2 : фот.
 • Космос Германа Титова : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2018. – N 8(23 янв.). – С. 3.
 • Кто и почему побеждает на местных выборах / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2020. – N 89(1 дек.). – С. 3.
 • Куда мы шагаем / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2020. – N 42(11 июня). – С. 5. – (Мнение).
 • Куринные окорочка : рождественская новелла / И. Стариков // Новая николаевская газета. – 2012. – №1(4 янв.). – С. 2.
 • Либидо Вильгейма Райха; Небо Натальи Малышевой: историко-психологические новеллы / И. Стариков // Соборная улица. – 2016. – N 3/4. – С. 69-82.
 • Литература – мать культуры : [о серии книг под названием “Одаренные мудростью”] / И. Стариков // Южная правда. – 2021. – N 45(24 июня). – С. 5.
 • Маленькие рассказы из жизни директора большого завода : памяти николаевских корабелов: [образ директора судостроительного завода] / И. Стариков // Наш город. – 2013. – N 32(7 авг.). – С. 8-9 : фот.
 • Марева Ильи Эренбурга : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2018. – N 86(7 авг.). – С. 4.
 • Надежды Столыпина : страницы из жизни:[рассказ] / И. Стариков // Имена. – 2011. – N 45. – С. 20-22.
 • Незримый прочный след : [компания “НИБУЛОН” на своем судостроительно-судоремонтном заводе спустила на воду буксир, названный в честь знаменитого николаевского судостроителя Нодари Чантурии] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2017. – N 76(13 июля). – С. 4 : фот.
 • Неопублікований роман Леоніда Первомайського : історико-психологічна новела / І. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2019. – N 41(10 жовт.). – С. 14.
 • Нет худа без добра, или социальная и психологическая адаптация беженцев / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2014. – N 105(9 сент.). – С. 3.
 • Неудобное интервью : [интервью с Алексеем Пайкиным, автором книги “Неудобные зарисовки гибридной войны”] / И. Стариков // Южная правда. – 2017. – N 85(1 авг.). – С. 1, 2 : фот.
 • Николаевщина – территория мудрости : [Всеукраинский фестиваль поэзии “Ватерлиния”] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2013. – N 68(18 июня). – С. 3.
 • Но человек же очень старался… : [25 ноября исполнится полгода, как не стало Дмитра Креминя] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2019. – N 89(21 нояб.). – С. 6.
 • О душевной осторожности : [размышления, связанные с неожиданной кончиной Владислава Волошина] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2018. – N 34(24 марта). – С. 2; Южная правда. – 2018. – N 32(24 марта). – С. 3.
 • О журналистике и не только : [беседа с Глебом Головченко] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2017. – N 89(12 авг.). – С. 3 : фот.
 • О культуре, мудрости и стратегическом мышлении / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2019. – N 64(20 авг.). – С. 5 : фот.
  Посетив наш город Владимир Зеленский признался, что он слышал, будто Николаев – самый бандитский город. Откуда и почему у родного города сформировалась такая репутация? И кто виноват в этом?
 • Обида мужа : психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2017. – N 102(12 сент.). – С. 4.
 • Перед тем, как бросить камень : часть 1. Пока еще есть время / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2012. – №103(13 сент.). – С. 5. ; Южная правда. – 2012. – №101(13 сент.). – С. 3. ; Родной причал. – 2012. – №37(12 сент.). – С. 1.
 • Перед тем, как бросить камень : часть 2. Как я перестал быть коммунистом / И. Стариков // Родной причал. – 2012. – №38(19 сент.). – С. 1. ; Южная правда. – 2012. – №104(20 сент.). – С. 3.
 • Перед тем, как бросить камень : часть 3. Кто нам мешает / И. Стариков // Родной причал. – 2012. – №39(26 сент.). – С. 1. ; Вечерний Николаев. – 2012. – №109(27 сент.). – С. 5. ; Южная правда. – 2012. – №107(27 сент.). – С. 3.
 • Перед тем, как бросить камень : часть 4. О чем нужно помнить / И. Стариков // Родной причал. – 2012. – №40(3 окт.). – С. 1. ; Южная правда. – 2012. – №110(4 окт.). – С. 3. ; Вечерний Николаев. – 2012. – №112(4 окт.). – С. 5.
 • Перед тем, как бросить камень : часть 5. Кому нужен русский язык в Украине / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2012. – №115-116(11 окт.). – С. 9. ; Родной причал. – 2012. – №41(10 окт.). – С. 1. ; Южная правда. – 2012. – №113(11 окт.). – С. 3.
 • Перед тем, как бросить камень : часть 6. Думайте сами, решайте сами… / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2012. – №119(18 окт.). – С. 5. ; Родной причал. – 2012. – №42(17 окт.). – С. 1. ; Южная правда. – 2012. – №116(18 окт.). – С. 3.
 • Победы и поражения маршала Тухачевского / И. Стариков // Имена. – 2010. – N39. – С. 30-32.
 • Подарок Владимира Рюмина : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2018. – N 100(11 сент.). – С. 4 : фот.
 • Подарок ко дню рождения : [проза] / И. Стариков // Имена. – 2010. – N41. – С. 30-32.
 • Подлинно. Верно. Талантливо : [о книге Александра Иванова “С подлинным верно”] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2012. – №17(14 февр.). – С. 3 : фот.
 • Поездка Роальда Гоффмана : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2017. – N 126(9 нояб.). – С. 4.
 • Поздние прогулки Виктора Гюго : страницы жизни / И. Стариков // Имена. – 2011. – N42. – С. 28-29; Рідне Прибужжя. – 2010. – №141(18 груд.). – С. 3.
 • Портрет поэта : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2018. – N 141/142(1-4 дек.). – С. 4.
  Историко-психологическая новелла посвящена Михаилу Тимофеевичу Ковалевскому.
 • Праздник, который… : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2018. – N 62(12 июня). – С. 4
 • Про Маяковского и таинства истории : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2015. – N 128(14 нояб.). – С. 3. – (История).
 • Прозрение академика Андрея Сахарова : страницы из жизни / И. Стариков // Имена. – 2013. – N 54. – С. 32-33.
 • Прошлое и настоящее нашего города : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2020. – N 72(1 окт.). – С. 5 : фот.
 • Пусть в области станет больше счастья : [230-летний юбилей села Парутино] / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2019. – N 37(12 верес.). – С. 16.
 • Радость исполнения задуманного : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2020. – N 8(30 янв.). – С. 7 : фот. – (Случай из жизни).
  Платон Яковлевич Гамалея – российский моряк украинского происхождения, капитан-командор, педагог, переводчик, учёный, почётный член Петербургской академии наук, член Российской академии и Свободного экономического общества.
 • Разговор по скайпу : новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2016. – N 14(9 февр.). – С. 3.
 • Реинкарнация Давида Айзмана : Анатолию Малярову / И. Стариков // Южная правда. – 2016. – N 111(27 сент.). – С. 3. – (Историко-психологическое фэнтези).
 • Рядом с любимым : [о книге “Чуткие струны Марка Лисянского”] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2012. – №139(4 дек.). – С. 3.
 • С чего начинается поэзия : [к 70-летию Вячеслава Качурина] / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2012. – №3(19 січ.). – С. 6 : фот.
 • Семейная история : историко-психологическая новелла: [Владимиру Подгуренко – прекрасному инженеру с душой поэта] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2019. – N 72(19 сент.). – С. 6 : фот.
 • Следы на снегу : новелла / И. Стариков // Южная правда. – 2017. – N 14(9 февр.). – С. 4.
 • Служба времени Леонида Семенова / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2013. – N 85(1 авг.). – С. 4 : фот.
 • Служба времени : [Леонид Иванович Семенов – астроном, директор Николаевской астрономической обсерватории] / И. Стариков // Имена. – 2014. – N 57. – С. 20-22.
 • Служение отца Александра Меня : рассказ / И. Стариков // Имена. – 2010. – N38. – С. 26-27. ; Рідне Прибужжя. – 2010. – №59(5 черв.). – С. 3.
 • Стихи и жизнь одного поэта : историко-психологическая новелла : [о Якове Тублине] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2016. – N 134(29 нояб.).  – С. 3.
 • Страницы из жизни профессора Янаты / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2011. – №89(13 серп.). – С. 3. – Продолж. см.: №90(16 серп.).
 • Субботние дни Исаака Бабеля : рассказ / И. Стариков // Южная правда. – 2013. – N 10(29 янв.). – С. 3.
 • Счастье общения : [воспоминания] / И. Стариков // Южная правда. – 2017. – N 87(5 авг.). – С. 3 : фот. – (“Южной правде” – 100 лет).
 • Так кто же такой Владимир Васляев? : [вышли документальный фильм “Владимир Васляев” и книга “Владимир Васляев: Лидер. Менеджер. Человек] / И. Стариков // Новая николаевская газета. – 2012. – №4(25 янв.). – С. 2 : фот.
 • Творческие “запои” художника Зебека : [новелла] / И. Стариков // Южная правда. – 2020. – N 51(16 июля). – С. 3.
 • Траектория полёта : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Соборная улица. – 2013. – N 2. – С. 25-31.
 • Турецкая слива : 26 февраля исполняется десять лет со дня кончины мэра нашего города Анатолия Алексеевича Олейника / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2010. – №22(25 лют.). – С. 2.
 • Тычиновская триада : [о творчестве П. Тычины] / И. Стариков // Имена. – 2010. – N40. – С. 32-33; Рідне Прибужжя. – 2010. – №130(23 листоп.). – С. 3.
 • Удивительное – рядом : [беседа с директором Николаевского колледжа бизнеса и права, заслуженным работником образования Украины Анатолием Васильевичем Дмитриченко] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2014. – N 44/45(17 апр.). – С. 5 : фот.
 • Улица Бутомы и траектория полета Ростислава Алексеева : / И. Стариков // Имена. – 2011. – N43. – С. 20-22; Рідне Прибужжя. – 2011. – №20(22лют.). – С. 3.
 • Улыбка судьбы : [о жизни и творчестве николаевского педагога, кандидата физико-математических наук и соросовском профессоре Юрии Александровиче Белом] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2016. – N 121(29 окт.). – С. 3 : фот. – (Николаев и николаевцы).
 • Уникальная книга / И. Стариков // Южная правда. – 2018. – N 91(18 авг.). – С. 3.
  К 65-летию со дня рождения Дмитра Креминя в серии “Одаренные мудростью” Николаевское издательство “Илион” готовит выпуск очередной книги, посвященной жизни и творчеству Дмитра Креминя. Ее авторами стали шестьдесят шесть выдающихся украинских и зарубежных литераторов, известных критиков, поэтов, а также рядовых любителей поэзии и почитателей мудрого творчества Дмитра Дмитровича.
 • Цепочка памяти : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2017. – N 99(7 сент.). – С. 6.
 • Читая давние стихи : [о поэтическом творчестве Вячеслава Козлова] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2011. – №3(13 янв.). – С. 4.
 • Чудо необходимости : [творчество Екатерины Голубковой] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2016. – N 124(5 нояб.). – С. 3 : фот. – (Николаев и николаевцы).
 • Чудо реверса : историко-психологическая новелла: памяти выдающегося николаевского инженера Феликса Кирзнера / И. Стариков // Южная правда. – 2020. – N 83(7-10 нояб.). – С. 4.
 • Шахматная партия : историко-психологическая новелла / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2018. – N 110/111(29 сент.-2 окт.). – С. 5 : фот.
  Волчок Александр Сергеевич родился в Николаеве, мастер спорта по шахматам.
 • Ялтинский вечер Чехова : 29 января исполнилось 150 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова : [новелла] / И. Стариков // Вечерний Николаев. – 2010. – №13-14(4 февр.). – С. 4.

Біографічна довідка

 • Стариков Ілля Мойсейович : [біогр. довідка] // Людина року. Городянин року (1996-2019) : загальноміська програма : біобібліографічний довідник / Центральна міська бібліотека ім. М. Л. Кропивницького, ЦБС для дорослих м. Миколаєва, ЦВГД “Наваль-Експерт”. – Дев’ятнадцяте вид.,  доп. – Миколаїв : Іліон, 2020. – С. 196-197.
 • Январев, Э. И. Стариков Илья Моисеевич : [биограф. справка] / Э. И. Январев // Николаевцы. 1789 – 1999 : энцикл. словарь. – Николаев, 1999. – С. 315.

*  *  *

 • Стариков Илья Моисеевич : [краткая биограф. справка] // Соборная улица. – 2013. – N 2. – С. 25.
 • Стариков Илья Моисеевич : [краткая биограф. справка] // Соборная улица. – 2015. – N 3/4. – С. 38.
 • Стариков Илья Моисеевич : [краткая биограф. справка] // Соборная улица. – 2016. – N 3/4. – С. 69.
 • Стариков Илья Моисеевич : [краткая биограф. справка] // Соборная улица. – 2018. – N 3/4. – С. 76.

Література про життя і творчість

 • Гольденберг, М. Психологические конструкции Ильи Старикова / М. Гольденберг // Еврейские судьбы : историко-психологические новеллы / И. М. Стариков ; предисл. М. Гольденберга. – Николаев : Издатель Шамрай П. Н., 2018. – С. 3-5.
 • Миссия жизни : коллективное интервью / ред. совет: А. С. Геращенко, В. С. голозубов, В. Т. Кузьменко и др. – Николаев : Илион, 2017. – 328 с. : ил. – (Одаренные мудростью : серия очерков, написанных людьми, близко знавшими главных героев ; Кн. 6)
 • Ничкало, Н. Г. Богатства личности / Н. Г. Ничкало // Таинства судеб и личностей : историко-психологические новеллы / И. М. Стариков ; [предисл. Н. Г. Ничкало ; худож. А. Кручинина]. – Николаев : Илион, 2014. – С. 3-5.
 • Тупайло, С. Слово літературного рдактора / С. Тупайло // Птахи злітаються на свято : новели / І. М. Стариков ; [переклади Д. Д. Креміня, О. В. Кузьменка ; передм. С. Тупайла]. – Донецьк : Каштан, 2013. – С. 4-6.
 • Чайка, В. Слово о книге и ее авторе / В. Чайка, М. Гольденберг // Таинства истории : [новеллы, рассказы, миниатюры] / И. М. Стариков ; предисл.: В. Д. Чайки, М. Гольденберга ; худож. А. Я. Ипатьев. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2010. – С. 3-4.

Публікації в періодичних виданнях

 • 1 февраля на 88-м году жизни перестало биться сердце известного горожанина, замечательного педагога, психолога, писателя, автора многих книг и газетних публикаций, “Горожанина года” Ильи Моисеевича Старикова // Южная правда. – 2022. – N 9(3 февр.). – С. 6 : фот.
 • В гостях у профессора Старикова : [в Центральной городской библиотеке им. М. Кропивницкого прошла творческая встреча, посвященная 80-летию Ильи Старикова] // Вечерний Николаев. – 2014. – N 114(30 сент.). – С. 4 : фот.
 • В Николаеве умер “Горожанина года” профессор Илья Стариков // Николаевские новости. – 2022. – N 14(2 февр.). – С. 3.
 • Гаврилов, С. Литературный портрет от коллектива интервьюеров / С. Гаврилов // Южная правда. – 2017. – N 38(6 апр.). – С. 3. – (Книжная полка).
  Николаевское издательство “Илион” выпустило новую книжку из серии “Одаренные мудростью”, которая называется “Миссия жизни: коллективное интервью”, которая повествуют о творческой биографии почетного доктора НАПН Украины, профессора ННУ им. В. А. Сухомлинского, иностранного члена РАО и писателя Ильи Моисеевича Старикова.
 • Гладышев, В. Когда слово объединяет : [о книге Ильи Старикова “Птахи злітаються на свято”] / В. Гладышев // Южная правда. – 2013. – N 122(2 нояб.). – С. 3.
 • Жевнер, В. Таинства истории И. М. Старикова : [презентация новой книги Ильи Старикова”Таинства истории”] / В. Жевнер // Рідне Прибужжя. – 2011. – №20(22лют.). – С. 3.
 • Козлов, С. Миссия жизни Ильи Старикова / С. Козлов // Вечерний Николаев. – 2017. – N 113(10 окт.). – С. 3
  В издательстве “Илион” вышла очередная, уже пятая по счету книга серии “Одаренные мудростью”, посвященная жизненному пути известного николаевского ученого и педагога, мыслителя и литератора, почетного доктора Национальной академии педагогических наук Украины, профессора Ильи Моисеевича Старикова.
 • Креминь, Д.  Исторические хроники от Ильи Старикова : [о новой книге И. Старикова “Таинства истории”] / Д.  Креминь // Рідне Прибужжя. – 2010. – №141(18 груд.). – С. 3.
 • Кто будет управлять страной завтра : [беседа Ильи Старикова с Юло Вооглайд о сегодняшних проблемах профессионального образования управленцев] // Южная правда. – 2018. – N 73(10 июля). – С. 3 : фот.
 • Литвиненко, І. Криниця таланту : [творчість І. М. Старікова] / І. Литвиненко // Рідне Прибужжя. – 2009. – №89(15 серп.). – С. 3.
 • Мирошниченко, Е. Биография A PROPO : о новелах Ильи Старикова : [книга И. Старикова “Таинства истории”] / Е. Мирошниченко // Вечерний Николаев. – 2011. – №11(1 лют.). – С. 3.
 • Мирошниченко, Е. Жизнь в полоску, или в ожидании клёва : [новая книга И. Старикова “В ожидании клёва”] / Е. Мирошниченко // Южная правда. – 2008. – №9(24 янв.). – С. 5.
 • Мирошниченко, Е. Искусство жить по Старикову : [автобиографическая книга Ильи Старикова “Город на песке”] / Е. Мирошниченко // Южная правда. – 2009. – №11(29 янв.). – С. 5.
 • “Миссия жизни” Ильи Старикова // Вестник Прибужья. – 2017. – N 13(30 марта). – С. 7 : фот.
  В николаевском издательстве “Илион” вышла очередная книга из серии “Одаренные мудростью”- “Миссия жизни” об Илье Старикове.
 • О еврейских судьбах : [вышла в свет книга историко-психологических новелл профессора Ильи Старикова “Еврейские судьбы”] // Вечерний Николаев. – 2018. – N 117(18 окт.). – С. 2.
 • О концепции развития города : [беседа Ильи Старикова, профессора психологии ННУ им. В. А. Сухомлинского, с Вячеславом Геращенко, руководителем программы President’s MBA Киево-Могилянской бизнес-школы] // Вечерний Николаев. – 2016. – N 128(15 нояб.). – С. 2.
 • Одаренный мудростью : [Илья Моисеевич Стариков 3 августа отметил очередную годовщину со дня рождения] // Южная правда. – 2020. – N 56(1-4 авг.). – С. 3 : фот.
 • Теслер, Л. Я пил вино с анахарсисом : [о новой книге И. Старикова “Таинства судеб и личностей”] / Л. Теслер // Відкритий урок. – 2014. – N 37/38. – С. 3.
 • Тупайло, С. 80 ступеней вверх : (к юбилею Ильи Старикова) / С. Тупайло // Южная правда. – 2014. – N 87(2 авг.). – С. 2 : фот.
 • Тупайло, С. Іллі Старикову – 80! : педагог, суднобудівник, прозаїк / С. Тупайло // Родной причал. – 2014. – N 32(6 авг.). – С. 1 : фот.
 • Тупайло, С. З приводу однієї книги і не тільки… : [творчість Іллі Старикова] / С. Тупайло // Родной причал. – 2013. – N 21(22 мая). – С. 1.
 • Тупайло, С. Илья Стариков : о его новой книге и о нём самом / С. Тупайло // Рідне Прибужжя. – 2007. – №87(28 лип.). – С. 3.
  О новой книге “В ожидании клёва”. Краткая биография писателя.
 • Тюрін, А. Відповідає Ілля Стариков : [книга “Місія життя” у серії “Обдаровані мудрістю”] / А. Тюрін // Рідне Прибужжя. – 2017. – N 12(23 берез.). – С. 2.
  Серію “Обдаровані мудріст” продовжено книгою “Місія життя”, героєм якої став корінний миколаївець Ілля Мойсейович Стариков. Книга побудована у вигляді інтерв’ю, – цікаві запитання Іллі Мойсейовичу про життя та творчу діяльність, а також його розуміння актуальних проблем сьогодення ставлять не менш відомі миколаївці.
 • Умер Илья Стариков // Рідне Прибужжя. – 2022. – N 5(3 лют.). – С. 2 : фот.
 • Фуга, Л. Еще раз о первом поцелуе… : [о своем жизненном пути рассказывает Илья Стариков] / Л. Фуга // Южная правда. – 2019. – N 12(14 февр.). – С. 6.
 • Фуга, Л. Чувства великих сквозь призму психолога : [Ильи Старикова] / Л. Фуга // Южная правда. – 2020. – N 51(16 июля). – С. 3 : фот. – (Новая книга).
  В издательстве “Илион” вышла новая книга Ильи Старикова, сборник историко-психологических новелл “О любви”.
 • Христова, Н. Новеллы о любви. Новое дыхание старого жанра : [о новой книге Ильи Старикова “О любви”] / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2020. – N 52(21 июля). – С. 4 : фот. – (У книжной полки).
 • Христова, Н. Таинство судьбы Ильи Старикова / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2022. – N 9(3 февр.). – С. 6 : фот. – (Чтобы помнили).
 • Христова, Н. “Эмоциональная археология” профессора Старикова : В конце года вышла из печати новая книга николаевского писателя, доктора педагогических наук, профессора Ильи Моисеевича Старикова “Птахи злітаються на свято” / Н. Христова // Вечерний Николаев. – 2014. – N 3(11 янв.). – С. 2 : фот.
 • Чиженко, А. Дом Ильи Старикова, построенный на николаевском песке : [вышла автобиографическая книга Ильи Старикова “Город на песке”] / А. Чиженко // Рідне Прибужжя. – 2009. – №10(27 січ.). – С. 3.

Web-ресурси