Яната Олександр Алоїзович

ботанік, агроном, педагог
(1888 – 1938)

Біографічна довідка
Яната Олександр Алоїзович народився 28 травня 1888 року в м. Миколаєві у сім’ї садівника. Його батько Алоїз Яната, за національністю чех, учасник чеського визвольного руху – емігрував в Україну, мати Марія Фортман – з російських німців.

Батько довго служив садівником у Бесарабії, на Кавказі, в Одесі і саме від нього Сашко закохався в ботаніку на все життя. Згодом голова родини у Миколаєві завів невелике садове господарство по вулиці Великій Морській, 79.

Перші дитячі роки син провів у Миколаєві та селі Крюківка Одеського повіту, навчався у приватній підготовчій школі, а потім у реальному училищі. З перших років навчання свідомо та серйозно зацікавився спочатку ентомологією, а врешті – ботанікою.

Після закінчення реального училища він вступив одночасно до Ново-Олександрійського інституту лісівництва та на агрономічний відділ Київського політехнічного інституту.

Студентські роки провів у Києві, досить часто наїжджаючи до Миколаєва та продовжуючи свої досліди: тут він збирав гербарій, займався обстеженням фауни комах околиць Миколаєва, вивчав флору околиць міста.

1906 року він створив студентський гурток природознавців, а влітку 1907 року – Миколаївське товариство любителів природи. Закоханий у ботаніку з дитинства, Олександр Алоїзович все життя був активним діячем різних громадських природничо-наукових організацій – Кримського товариства природознавців, Харківського товариства ім. Квітки-Основ’яненка, пізніше – Українського ботанічного товариства.

У 1905-1910 роках О.Яната керував підпільною друкарнею, був одним з лідерів Миколаївської організації РСДРП, за що відбував покарання у Лук’янівській тюрмі. Однак після жовтневого перевороту 1917 року Яната не тільки відійшов від політики, але і порвав відносини з більшовиками. Людина, в жилах якої не текло ні краплі української крові, став щирим патріотом землі, яка дала притулок його батьку. У документах він писав: «Українець (з чехів)».

Після революції Яната повністю віддався науці. З 1918 по 1920 рр. О.А.Яната працював професором ботаніки Українського педагогічного інституту, пізніше очолював кафедру ботаніки Харківського сільськогосподарського інституту.

О. Яната – органiзатор багатьох природничих журналiв: «Вiсник сiльськогосподарської науки», «Український ботанiчний журнал», «Працi сiльськогосподарської ботанiки», «Вiсник природознавства».

Професору Янатi належить величезна кiлькiсь наукових праць. Бiблiографiя його праць ще не створена, але загальна кiлькiсть їх, очевидно, не менше 300 або навiть 500.

Яната завжди находив час для природоохоронної дiяльностi, ставши на кiнець 20-х рокiв зiркою першої величини у природоохоронному русi України. Та особливо багато корисного у справi збереження природи О. А. Яната зробив на посту голови Комiсiї з охорони природи Сiльськогосподарського наукового комiтету Наркомату землеробства УРСР. У 20-х роках Наркомзем був органом, що активно впливав на охорону природи, завiдував рибним, лiсовим, мисливським господарством, йому пiдпорядковувались заповiдники Асканiя-Нова, Приморськi, Канiвський, Конча-Заспа.

Вiдомо, що вiн активно пiдтримав у 1923 р. iдею органiзацiї Канiвського заповiдника, вiдстоював вiд розорювання в 1928 р. заповiдник Хомутiвський степ. Але особливо багато зусиль та нервiв вiн доклав на захист вiд постiйних посягань господарникiв заповiдника Асканiя-Нова, де вiн працював науковим консультантом.

У січні 1933 року Олександр Алоїзович представляв Український комітет охорони пам’ятників природи в Москві, на Першому Всеукраїнському з’їзді по охороні природи.

15 березня 1933 року постановою президiї Української сiльгоспакадемiї Олександра Янату за «протягування» буржуазних теорiй «у боротьбi з бур’янами» знiмають з роботи в Iнститутi захисту рослин. 4 травня 1933 року О. А. Янату заарештувано та засуджено на п’ять років у виправних таборах. Стверджували, що вчений в таборі на Соловках працював агрономом-фітопатологом сільгоспу й намагався проводити наукові дослідження, шукаючи способи ефективної боротьби зі шкідниками рослин.

Термін вироку Янати закінчувався, але його продовжили ще на п’ять років. Це виявилося занадто для вченого з туберкульозом і хворим серцем. Етапу до магаданських таборів, куди його перевели з Соловків, він не витримав. Помер Олександр Алоїзович Яната 3 червня 1938 року. Реабілітовано вченого 10 червня 1964 року посмертно.

Блискучий вчений, в особистості якого гармонійно поєдналися риси дослідника, просвітника, педагога, О. А. Яната зробив чималий внесок у ботаніку, агрономію, історію науки, українську ботанічну термінологію.

Наукову спадщину О.Янати значною мірою втрачено. Однак, у пам’ять про нього залишилися заповідники, ботанічні сади, журнали та наукові установи, які діють й досі. Залишився необхідний для становлення нації досвід життя винятково благородної і цілісної у своїх переконаннях людини, великого патріота.

Розпорядженням миколаївського міського голови № 28 від 19 лютого 2016 року вулиця Куйбишева перейменована на вулицю Олександра Янати.

Література про життя та діяльність

 • Веденеева, А. К. Яната Александр Алоизович : [биогр. справка] / А. К. Веденеева // Николаевцы. 1789 – 1999: энцикл. словарь. – Николаев, 1999. – С. 370.
 • Веденєєва, Г. К. Олександр Алоїзович Яната – першодіяч охорони природи 20-х – 30-х років / Г. К. Веденєєва // Тези першої обласної краєзнавчої конференції «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». – Миколаїв, 1995. – С. 9 – 11.
 • Веденеєва, Г. К. Олександр Алоїзович Яната та українські народні назви (матеріали Миколаївського обласного краєзнавчого музею) / Г. К. Веденеєва // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження : збірка наукових матеріалів XІІ Миколаївської обласної краєзнавчої конференції 21-22 жовтня 2021 року. – Миколаїв : Дизайн та Поліграфія, 2021. – С. 115-117.
 • Веденєєва, Г. К. Пам’яті видатного вченого – нашого земляка, засновника Миколаївського товариства любителів природи – Олександра Алоїзовича Янати / Г. К. Веденєєва // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. VІІ Миколаївська обласна краєзнавча конференція. – Миколаїв, 2008. – С. 341 – 343.
 • Видатний діяч збереження природи Олександр Алоїзович Яната : до 125-річчя від дня народження : [збірник]. Частина І / упоряд. І. Б. Чернова. – Миколаїв : Вид-во Ірини Гудим, 2014. – 80 с. – (Зелені сторінки історії Миколаївщини).
  Перша частина збірника містить програми ботанічних екскурсій в околицях м. Миколаєва, надрукованих вперше О. А. Янатою в миколаївському журналі «Природа» в 1910-1911 рр.
 • Видатний діяч збереження природи Олександр Алоїзович Яната : до 125-річчя від дня народження : [збірник]. Частина ІІ / упоряд. І. Б. Чернова. – Миколаїв : Видавець Торубара В. В., 2015. – 114 с. – (Зелені сторінки історії Миколаївщини).
  До другої частини збірника увійшли статті науковців, громадських діячів, краєзнавців про видатного українського вченого, дослідника природи, уроженця Миколаївщини Олександра Алоїзовича Янату, а також бібліографічний список наукових праць вченого та публікацій про нього.
 • Олександр Яната : Ботанік, агроном, педагог, організатор науки // Народжені Україною : меморіальний альманах. У 2-х т. : том ІІ : Л – Я. – Київ, 2002. – С. 798–799.
 • Шитюк, М. М. Яната Олександр Алаїзович / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров // Шитюк, М. М. Слава і гордість Миколаївщини : навч. посіб. / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбуров. – Миколаїв : Шамрай П. М., 2012. – С. 264-269.

*  *  *

 • Бойченко, В. Його пам’ятає лиш батьківський сад: [про великого вченого ботаніка, нашого земляка Олександра Янату] / В. Бойченко // Радянське Прибужжя. – 1999. – 30 листоп. – С. 4.
 • Веденєєва, Г. Видатний учений – на сторожі природи : [120 років від дня народження О. Янати] / Г. Веденєєва // Рідне Прибужжя. – 2008. – №121(25 жовт.). – С. 3.
 • Жевнер, В. Научное творчество Александра Янаты / В. Жевнер // Южная правда. – 2010. – №102(18 сент.). – С. 3.
 • Знаменитого биолога Александра Янату как “буржуазный сорняк” уничтожили на Соловках // Николаевские новости. – 2016. – N 7(13 янв.). – С. 8 : фот. – (Знаменитые николаевцы).
 • Колосовська, Н. Екскурсійна діяльність та популяризація науки в Миколаївському товаристві аматорів природи (1908-1917 рр.) / Н. Колосовська // Вересень. – 1999. – № 2. – С. 33-35.
 • Смирнова, Н. Имя из прошлого : [презентация книги “Видатний дiяч збереження природи Олександр Алоiзович Яната”] / Н. Смирнова // Южная правда. – 2016. – N 2(12 янв.). – С. 3 : фот.
 • Стариков, И. Страницы из жизни профессора Янаты / И. Стариков // Рідне Прибужжя. – 2011. – №89(13 серп.). – С. 3. – Продолж. см.: №90(16 серп.).

Web-ресурси

 • Яната Олександр Алоїсович [Електронний ресурс] // Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://lib.kherson.ua/ukr-znd-2008-05-28.htm, вільний. – Дата останнього доступу : 22.08.2017. – Загол. з екрана.
 • Яната Олександр Алоїcович (1888-1936) [Електронний ресурс] // Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.А.Лавреньова : [веб-сайт]. – Режим доступу : http://unalib.ks.ua/region_known_people_nature_yanata_oa.htm, вільний. – Дата останнього доступу : 22.08.2017. – Загол. з екрана.