Заморій Петро Костьович

український геолог, геоморфолог, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Київського університету
(1906 – 1975)

Біографічна довідка
Заморій Петро Костянтинович народився 25 червня 1906 року в с. Висунськ Херсонського повіту Херсонської губернії (нині Березнегуватського району Миколаївської області). Навчався у Херсонському сільськогосподарському інституті, який закінчив 1926 року. 1936 року захистив кандидатську дисертацію.

Петро Костянтинович працював на Херсонській дослідницькій станції (1926 – 1927), на Київській крайовій насіннєвій станції (1927 – 1930), у тресті «Башзолото» (с. Авзян, Башкортостан, РФ, 1941 – 1943 рр.). З 1933 року, після закінчення аспірантури, почав працювати у Київському інституті геологічних наук АН УРСР (Київ). У передвоєнні роки Петро Костянтинович систематично працював майже на всій території України в геолого-розвідувальних експедиціях.

1936 року захистив кандидатську дисертацію. Вже на посаді завідувача відділу геотектоніки та геоморфології в Інституті геологічних наук, систематизував та узагальнював зібрані в експедиціях матеріали. З 1944 року – доцент, у 1949 – 1975 роках завідувач кафедри геоморфології та палеогеографії на географічному факультеті Київського університетуту.

П. К. Заморій нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1944), орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945). 1950 року за працю «Четвертинні відклади УРСР» присвоєно вчений ступінь доктора геолого-мінералогічних наук. 1959 року Петру Костянтиновичу присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки УРСР.

Петро Костянтинович Заморій – автор понад 200 наукових праць. Основні праці присвячені вивченню антропогенних відкладів і геоморфології України й Уралу, розсипних родовищ корисних копалин і неотектонічних рухів земної кори. Провадив комплексні геолого-гідрологічні дослідження Лівобережжя Дніпра і Волино-Поділля, гідрохімічні дослідження Сиваша і Перекопських солоних озер. Автор серії карт геоморфологічних та четвертинних відкладів України. Президент Українського географічного товариства (1957 – 1964). У 1973 – 1975 роках був редактором Міжвідомчого наукового збірника «Фізична географія та геоморфологія».

Помер Петро Костянтинович Заморій 26 березня 1975 року. Похований на Байковому кладовищі Києва.

Література про життя і творчість

  • Палієнко, Е. Т. Заморій Петро Костянтинович / Е. Т. Палієнко // Енциклопедія сучасної України : Т. 10. – Київ, 2010. – С. 216.
  • Палієнко, Л. Теоретик і практик вітчизняної геоморфології : (до 100-річчя з дня народження Петра Костянтиновича Заморія) / Л. Палієнко // Географія та основи економіки в школі. – 2006. – N7. – С. 52-54 : фото.

Web-ресурси

  • Палієнко, Е. Т. Заморій Петро Костянтинович [Електронний ресурс] / Е. Т. Палієнко // Енциклопедія сучасної України : [веб-сайт]. – Режим доступу :http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14860, вільний. – Дата останнього доступу : 14.03.2016. – Загол. з екрана.