Публічна бібліотека для дітей КЗ «Новобузька публічна бібліотека” Новобузької міської ради

Місія бібліотеки

         Місія бібліотеки полягає у накопиченні, збереженні і організації інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам користувачів.

Основні стратегічні завдання

 • Формування, зберігання та розкриття змісту бібліотечного фонду, збір документів краєзнавчого характеру;
 • Систематизація документів;
 • Організація диференційованого обслуговування користувачів, популяризація книги та інформації;
 • Методичне керівництво бібліотеками району по роботі з дітьми.

Модель бібліотеки

Центр вільного доступу до мережі Інтернет. Популяризація дитячої книги та читання.

Основні пріоритетні напрямки діяльності

 • Комплектування та збереження бібліотечного фонду з усіх галузей знань;
 • Створення довідково-пошукового апарату, ведення системи каталогів та картотек;
 • Обслуговування користувачів, забезпечення максимально повного задоволення їх запитів;
 • Організація масових заходів, книжково-ілюстративних виставок, інших форм популяризації книги;
 • Розробка та впровадження інноваційних форм та методів роботи, проектів щодо удосконалення бібліотечного та інформаційного обслуговування;
 • Проведення заходів по підвищенню кваліфікації працівників ЦБС по обслуговуванню дітей.

Ресурсна база

 • Фонд бібліотеки складає 17072 примірники;
 • Бібліотека передплачує 20 назв газет та журналів

Каталоги і картотеки бібліотеки

 • Алфавітний каталог;
 • Систематичний каталог для вікової групи 8-9років;
 • Систематичний каталог для вікової групи 10-15років;
 • Систематичний каталог для ОДЧ;
 • Систематична краєзнавча картотека;
 • Систематична картотека статей;
 • Систематична картотека використання методичних матеріалів;
 • Картотека реєстрації періодичних видань;
 • Картотека інформування читачів.

Комплексні програми

 • «Розвиток і функціонування української мови»;
 • Програма правової освіти населення у Новобузькому районі;
 • Програма охорони довкілля та раціонального природокористування в Новобузькому районі;
 • Програма розвитку краєзнавства у Новобузькому районі;
 • Комплексна програма захисту прав дітей Новобузького району «Дитинство»;
 • Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей у Новобузькому районі;
 • Програма патріотичного виховання населення Новобузького району;
 • Комплексна програма увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у Новобузькому районі;
 • Районна цільова національно-культурна програма збереження та розвитку етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у Новобузькому районі;
 • Проект «Бібліотеки як центри підтримки громади в умовах воєнної загрози: робота з внутрішньо переміщеними особами»;
 • Районна програма підтримки вітчизняного книговидання, книгорозповсюдження та популяризації української книги у Новобузькому районі;
 • Районна програма поповнення бібліотечних фондів Новобузької централізованої бібліотечної системи на 2018-2020 рр.;
 • Програма розвитку культури у Новобузькому районі.

 

Нові форми роботи

        Роль сучасної бібліотеки для дітей підвищується в багато разів, адже вона передає своїм користувачам знання, набуті раніше, а також готує їх до життя в сучасному середовищі, де накопичення інформаційних масивів відбувається дуже швидкими темпами. Сьогодні ми намагаємося перетворити бібліотеку у заклад, невимушена атмосфера якого сприяє залученню дітей до читання, розвитку їх творчих здібностей, задоволення спільних родинних інтересів. Успішними стали такі інноваційні форми роботи: БібліоДаі, ДідМорозівська книжкова заметіль, Школа юної леді «Панночка на 100%»; районний ярмарко інноваційних ідей; Бібліоняня, Бібліо-спорт-тайм «Добре здоров’я мати-весело книжки читати! І не тільки…»; Дісплей-кросинг «Читай зі смаком»;  Літературний бумеранг «Академія книжкових піратів»; Гра «Космічна Одісея», проведення тематичних гімназійних лінійок.

(Фото: 1018,1024-Панночка на всі 100; 9188-читай зі смаком;090539,5361-районний ярмарко інновацій)

Творчі об’єднання за інтересами

                У районній бібліотеці для дітей працює два клуби:

 • для дітей молодшого і середнього шкільного віку: «А у нас все для Вас» 
 • для читачів старшого шкільного віку «Червоні вітрила». http://laginlib.org.ua/method/mereja/foto/212.jpg

       До 2012 року у бібліотеці працював клуб «Первоцвіт», створений 2005 року, з 2005 до 2007 – «Казкограй», а влітку 2012 року клуб отримує нову назву «А у нас все для Вас» – це група однодумців, яким небайдужа книга як джерело пізнання. Метою створення клубу є забезпечення формування духовного розвитку і саморозвитку особистості дитини засобами книги, прищеплення любові і поваги до неї, виховання в дітей небайдужості до читання. Клуб об’єднує дітей віком 6 -10 років.

       Метою створення клубу «Червоні вітрила» є популяризація кращих творів української та світової дитячої літератури, виховання любові до книги, бажання об’єднати учнів для добрих і корисних справ; захист прав та інтересів членів клубу. У діяльності клубу використовуються  різнопланові форми роботи, теми занять підібрані за згодою і бажанням членів клубу. На кожному засіданні бібліотекар допомагає своїм членам клубу отримати задоволення від прочитанного, спілкування між собою, обговорення, дискусії на різну тематику, вміння розповісти про вподобану книгу так, щоб у кожного виникло бажання її прочитати.

        Кожне засідання це- цікаві зустрічі з місцевими письменниками,  краєзнавцями, екологами, людьми різних професій. З нетерпінням члени клубу чекають на уроки доброти, віртуальні екскурсії, вікторини, ігри, подорожі. Члени є активними учасниками та переможцями конкурсів.

(Фото: 3843-година пам’яті «А пам’ять серце береже…»-Червоні вітрила;

4760-Свято Букварика –А у нас все для Вас)

Центр вільного доступу до мережі Інтернет в бібліотеці

Вільний доступ до інформації – право і потреба кожного члена суспільства.    Починаючи з  жовтня 2011 року, в бібліотеці відкрито центр вільного доступу до мережі Інтернет, за допомогою роботи якого ми надали можливість долучитись всім бажаючим до інформаційних джерел у всьому їх різноманітті. Однією з функцій бібліотеки є формування інформаційної культури, яка включає традиційні бібліотечно – бібліографічні знання й уміння оперувати інформацією з використанням сучасних комп’ютерних засобів. 

Застосування новітніх технологій сприяло  підвищенню статусу бібліотек  у громаді, адже

 • повніше задовольнялися інформаційні запити користувачів;
 • суттєво зросла оперативність надання користувачам необхідної інформації;
 • сформовано новий імідж бібліотеки, яка надає інформацію не лише в друкованому вигляді, але й на електронних носіях, зростає соціальне значення бібліотечної діяльності;
 • підвищився рівень інформаційної культури та комп’ютерної грамотності як користувачів, так і  бібліотечних працівників.

  Сучасна  бібліотека  стала центром інформування громадськості , в індустрії інформаційних послуг зросла роль бібліотеки та бібліотекаря  як інформаційного посередника.  Проводяться Дні інформації, Дні бібліографії, бібліотечно-бібліографічні уроки тощо. Змінюються традиційні внутрішньо-бібліотечні технології, форми бібліотечного обслуговування. Таким чином, довідково-бібліографічне обслуговування сьогодні  тісно пов’язане  з організацією надання довідково-інформаційних послуг на основі застосування комп’ютерних технологій та інших інноваційних методів.

Якісні зміни бачимо під час проведення соціокультурної діяльності: використання презентацій, здійснення віртуальних екскурсій, подорожей. З метою забезпечення повноти, оперативності, полегшення пошуку інформації та ефективності використання інтернету створюються: бюлетені, буклети, інформаційні та рекомендаційні, бібліографічні списки, закладки, пам’ятки. Бібліотекарі підвищують свій професійний рівень за допомогою різних інтернет-ресурсів, діляться досвідом та впроваджують інноваційні форми роботи в свою бібліотечну практику.

Бібліотечні проекти

У 2017році бібліотека брала участь у написанні проекту: Безкоштовний мультимедійний простір «Бібліо-SmartRoom» (Бібліотечна розумна кімната) на отримання фінансової підтримки Посольством Федеративної Республіки Німеччини в Україні. Проект направлений на облаштування сучасного безкоштовного  мультимедійного простору «Бібліо-SmartRoom» у Новобузькій районній бібліотеці. Створене місце для самостійної та колективної роботи, для зустрічей і перемов, для проведення тренінгів та семінарів, різноманітних заходів. Буде створено модерний дизайн однієї кімнати із зонуванням сучасними ергономічними меблями та мультимедійною технікою з вільним доступом до мережі Інтернет. Даний проект також взяв участь в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

 У 2018 році районна бібліотека для дітей брала участь у написанні проекту в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування  з проектом Family reading ( сімейне читання) в дитячій  бібліотеці – орієнтири на співпрацю. В результаті реалізації проекту передбачається розширення та облаштування новими сучасними бібліотечними меблями, медійними засобами бібліотечного простору – комфортного і затишного  для спілкування дітей, батьків, педагогів, жителів громади  та  проведення спільних масових заходів.

Буде створено модерний дизайн районної бібліотеки для дітей із різноманітними тематичними зонами, облаштованими  сучасними ергономічними меблями та мультимедійною технікою,  орієнтованими на читацькі групи різного  віку та їх батьків.

Рекламна діяльність

         Робота районної бібліотеки для дітей систематично висвітлюється на сторінках районної газети «Вперед». Бібліотека має свій власний блог «Бібліомани – маленькі новобужани» та сторінку на сайті Новобузької централізованої бібліотечної системи Миколаївської області, соціальних мережах.

Видавнича діяльність

         Завдяки наявності комп’ютерів, доступу до мережі Інтернет розширився спектр бібліотечних послуг. Працівники мають змогу здійснювати участь у підготовці, оформленні та випуску друкованої продукції бібліотеки. Щорічно випускаються інформаційні видання до Тижня дитячого читання, до ювілейних літературних дат, краєзнавчі, різнотематичні рекомендаційні та інформаційні списки літератури, закладки, візитки бібліотеки, які популяризують літературу, навчають, розвивають, виховують і  рекламують роботу закладу. 

 
   

 

 

Партнери бібліотеки

         Бібліотека визначає пріоритети своєї діяльності відповідно до змін та потреб місцевої громади, шукає шляхи співпраці з усіма її представниками, щоб стати справжнім соціально-інформаційним центром та культурною інституцією, яка залишається важливим самобутнім простором освіти, дозвілля, духовного розвитку громади.

         Ми намагаємося постійно підтверджувати статус провідного соціального закладу для місцевої громади завдяки постійному пошуку і впровадженню інноваційних форм і методів роботи, співпраці з місцевою владою, зв’язкам із громадськими, творчими об’єднаннями, проектній діяльності.

Коло партнерів бібліотеки досить широке і поповнюється щороку. Це органи влади, місцевого самоврядування, державні служби, громадські організації «Сузір’я»,  «Єдина  родина», «Флокс», освітні установи, заклади культури, засоби масової інформації: співпраця з районною газетою «Вперед»: розміщення реклами, оголошень, висвітлення життя бібліотеки, проведення спільних заходів (профорієнтаційна робота), спільна пошукова краєзнавча діяльність. 
      Одним із партнерів Новобузької районної бібліотеки для дітей вже не перший рік є районне Товариство Бузького козацького полку «Бузький», козацькою школою бойового звичаю «Бузький Спас». Не менш значущими партнерами бібліотеки є дошкільні та освітні заклади району: учні, гімназисти, дошкільнята є активними користувачами бібліотеки, учасниками соціокультурної діяльності, членами клубів, всі беруть безпосередню участь у роботі та житті бібліотеки. Бібліотека є  вигідним партнером для інших організацій, громадським центром культурного життя, спілкування, дозвілля. Надаючи регулярну інформаційну допомогу іншим структурам, бібліотека залучає їхніх представників до проведення різноманітних заходів, спрямованих на різнопланове виховання підростаючого покоління.

 
   

 

 

Підвищення кваліфікації

В наш час вимоги до професії бібліотекаря швидко змінюються і ускладнюються, виходячи з цього бібліотекарі працюють над закріпленням позитивного іміджу, який залежить від розуміння своєї ролі в житті суспільства. Співпрацюючи з владою, закладами освіти, ЗМІ, іншими партнерами, бібліотека стала центром місцевої громади, а бібліотекарі – фахівцями, від яких залежить освітній, культурний і технологічний рівень громадян. Вони поєднують у своїй роботі традиційні функції і функції консультанта з інформаційного пошуку, організаційного аналітика й організатора знань. Бібліотечна практика потребує систематичного зростання професійної кваліфікації, тому найбільш пріоритетним напрямом залишається підвищення кваліфікації бібліотекарів: знання, отримані бібліотечними працівниками на семінарах, нарадах, практикумах, тренінгах, скайп-майстернях, дистанційному навчанні, фокус-семінарах сприяють вдосконаленню роботи з користувачами і поліпшенню якості послуг, що надаються їм. Робота з підвищення кваліфікації проводиться відповідно вимогам часу.

 

Нагороди бібліотеки та працівників

Бібліотекарі щорічно за високий професіоналізм, якісне проведення соціокультурної діяльності, ефективне впровадження інноваційних форм і методів роботи, активну просвітницьку діяльність, постійний пошук нових форм роботи з пропаганди книги, розвиток соціального діалогу нагороджуються грамотами, подяками, дипломами різних рівнів.

 

Плани на майбутнє

             В подальших планах бібліотеки – втілення нових цікавих ідей і задумів для того, щоб залучати користувачів, відкривати увесь потаємний та видимий творчий потенціал.

Фотогалерея