Врадіївська Центральна публічна бібліотека для дітей Врадіївської ЦБС

Історія бібліотеки

      Врадіївська дитяча бібліотека була заснована в 1949 році за сприяння органів влади та місцевої інтелігенції. Бібліотеку було обладнано в маленькому приватному будиночку. Фонд бібліотеки формувався за рахунок книг, подарованих жителями Врадіївки: вчителями, лікарями, службовцями, а також за колгоспні кошти. Згодом було налагоджене державне фінансування бібліотеки, яка підпорядковувалась селищній раді. На той час вона називалася просто бібліотека для дітей, а згодом була створена районна дитяча бібліотека. Завідувала бібліотекою фронтовичка, вчитель за освітою Дубинянська Т.А. – людина великої душі, скромна, добра, працелюбна, вмілий організатор і досвідчений спеціаліст,  згодом вона передала бібліотеку молодому бібліотечному спеціалісту Шестопаловій Н.Г. На той час  фонд бібліотеки складав 2500 книг. Бібліотека обслуговувала 75 читачів-дітей .

       В 60-х роках особливу увагу приділяли індивідуальній роботі з читачами, формуванню читацьких навичок у дітей та підлітків, вдосконаленню таких форм роботи як читки-бесіди, читацькі конференції, бібліотечні плакати, впровадженню нових форм: вечори-книги, літературно-мистецькі години, зустрічі з видатними людьми, письменниками, ленінські, суспільно-політичні читання тощо.

    У 1963 році, коли було збудовано господарським способом  нове приміщення для районних бібліотек, дитяча бібліотека   теж перемістилася туди.

    У 1968 році штат районної дитячої бібліотеки складався  з трьох чоловік: завідуюча – Шестопалова Н.Г., бібліотекарі – Балабас Н.Н., Дубинянська Т.А.  Книжковий фонд складав 12145 примірників, обслуговувалося 1890 читачів, книговидача – 38840 примірників книг.

     В 1978 році відбулась централізація дитячої районної бібліотеки, вона стала поштовхом до розвитку. Кількісно та якісно змінилось комплектування бібліотечного фонду, зміцнилась  матеріально – технічна база, відкрилися три відділи: молодший, середній та старший, було введено посаду методиста та бібліографа. Дитяча  бібліотека перетворилася на методичний центр для сільських філій та центр дозвілля і просвіти для учнів шкіл Врадіївки, де проводились змістовні масові заходи різної тематики.

       Районна бібліотека для дітей здійснювала організаційно – методичне керівництво 21 сільською бібліотекою-філією. На базі районної дитячої бібліотеки проходили семінари, практикуми, школи передового досвіду по роботі з дітьми, школа молодого бібліотекаря.

     Після централізації бібліотечної системи для дитячої бібліотеки було надано пристосоване приміщення лікарняної амбулаторії, з якого через аварійний стан її перемістили до іншого будинку, також пристосованого під бібліотеку.

      Найважчим  для дитячої бібліотеки в плані поповнення книжкового фонду було перше десятиліття незалежності України (1991 – 2001 р.р.) .

     В цей період бібліотека визначила нові  пріоритети в діяльності, направлені на відродження національних традицій, вивчення історії українського народу, творчості незаслужено забутих, репресованих українських письменників та ін..

      В 1998 році дитяча бібліотека переїздить до приміщення магазину «Дитячий світ» на другий поверх, а її завідуючою вже тоді  стала Смолена В.Л.

       2000 рік знов став роком переїзду – для обладнання закладу надали світле, газифіковане приміщення середньої школи №1. Таким був шлях покращення матеріально – технічної бази Врадіївської ЦДБ. Позитивно впливає  на діяльність бібліотеки той фактор, що вона розміщена  у  комплексі з  районною бібліотекою для дорослих та районним історико-краєзнавчим музеєм. Новим, якісним поштовхом до покращення статусу бібліотеки, як громадського центру активності, стала співпраця з громадськими організаціями :Товариством Червоного Хреста, Будинком культури та Будинком  дитячої творчості. Діяльність бібліотеки постійно висвітлюється на сторінках газети «Вісник Врадіївщини».

      На теперішній час у бібліотеці працює 5 фахівців своєї справи: заступник директора по роботі з дітьми Ройбул Л.В., на абонементах для молодших та середніх школярів працюють фахівці з  чималим стажем роботи, бібліотекарі І категорії Бабій В.С., Степанова В.Л., Кочержинська О.В. та методист по роботі з дітьми Дубенко О.В.   Не  дивлячись на всі труднощі сьогоднішнього життя , усі  вони  залишаються віддані своїй справі.

Місія бібліотеки

        Бібліотека вбачає свою місію, насамперед, у зацікавленні дітей читанням, адже зараз читання як засіб засвоєння інформації стоїть перед загрозою зменшення охопленню молодого покоління. Нові види мультимедіа розваг та навчання дещо потіснили популярність читання. Популяризація читання відкриває читачам доступ до скарбів української та світової літератури, дає моральні орієнтири щодо майбутнього життя в суспільстві.

      Тому забезпечення можливостей для безперервної освіти всім бажаючим, просування читання у дитячому середовищі, сприяння засвоєнню вмінь і навичок пошуку та використання інформації, підготовка нових членів суспільства із розвинутими навичками пошуку інформації, критичним мисленням та любов’ю до читання і є нашою місією.

Основні стратегічні завдання

 • формування та задоволення інформаційних потреб користувачів; 
 • залучення дітей до читання, підвищення його рівня, досягнення того, щоб книга входила в життя дитини якомога раніше і була невід’ємною її частиною; 
 • поглиблення шкільних знань та організація змістовного дозвілля; 
 • задоволення потреб користувачів, пов’язаних зі спілкуванням та самоосвітою особистості; 
 • створення комфортного бібліотечного середовища, реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації; 
 • навчання користувачів –дітей технологій користування бібліотеками всіх типів. 

 Основні пріоритетні напрямки діяльності – вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, повноцінне забезпечення навчально – виховного процесу, формування у користувачів основ інформаційної культури.

 

Ресурсна база

 • фонд Врадіївської РДБ складає понад 23 896 примірників книг.

Каталоги і картотеки бібліотеки

 • Систематичний ілюстрований каталог для читачів 1 – 4  класів;
 • Систематичний каталог для читачів 5 – 9 класів;
 • Алфавітний каталог;
 • Систематична картотека статей;
 • Краєзнавча картотека;
 • Реєстраційна картотека періодичних видань.

Творчі об’єднання за інтересами

        В РДБ діє клуб «Школа народознавців», метою якого є поглиблення знань школярів про рідний край,  його самобутню історію і культуру т а пізнавально – ігровий клуб  «Чомучка» для користувачів 2 – 4 класу.

 

Інтернет-центр у бібліотеці

     У бібліотеці Відділ Інтернет-послуг було відкрито ще у 2002 році. Ми безкоштовно надаємо доступ до Інтернету, допомагаємо дітям орієнтуватися в інформаційному просторі та навчаємо їх основним користувацьким програмам. Для сприяння інтересу до читання застосовуються форми роботи з демонстрацією розвиваючих матеріалів, мультфільмів, інших  мультимедійних матеріалів. Інтернет-центр допомагає як школярам, так і молодшим відвідувачам знайомитись з новітніми технологіями, прививає інтерес до читання, розвиває  новітні навички комунікації, спрощує дітям входження до високо інформатизованого суспільства.

      Інтернет-центр спрощує доступ до методичних матеріалів, посібників, інших видів інтернет-контенту, що застосовується при проведенні масових заходів.

Підвищення кваліфікації

       Інтернет-центр сприяє підвищенню кваліфікації бібліотекарів, зокрема нашими працівниками був пройдений онлайн курс, який включав у себе новітню інформацію та знання з передового досвіду українських та зарубіжних бібліотек. Курси проводив Миколаївський регіональний тренінговий центр,  теми курсу:

 • “Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек”
 • “Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці”
 • «Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»

       Для сприяння самоосвіті бібліотечних працівників заохочують самостійно, за допомогою техніки Інтернет-центру, комунікувати з іншими фахівцями, знайомитися з матеріалами, викладеними на інтернет-ресурсах бібліотек України, обмінюватися з ними досвідом.

Партнери бібліотеки

Бібліотека широко співпрацює з:

 • Врадіївськими загальноосвітніми закладами, зокрема ЗОШ№№1, 2, Врадіївською гімназією, дитячими садками
 • Врадіївською районною державною адміністрацією
 • Врадіївською селищною радою
 • Врадіївським управлінням соцзахисту населення
 • Врадіївським краєзнавчим музеєм
 • Будинком дитячої творчості
 • Врадіївською музичною школою
 • Врадіївським дитячим реабілітаційним центром для дітей-інвалідів
 • Редакцією газети «Вісник врадіївщини».

       До масових заходів залучаються найрізноманітніші організації району, для ремонту приміщення надавали ресурси й небайдужі підприємці – жителі нашого району.

Плани на майбутнє

          Бібліотека і надалі працюватиме над впровадженням інноваційних, цікавих для читачів форм роботи, залучатиме нових партнерів до співпраці, забезпечення РДБ сучасною проекційною технікою, комп`ютерами.

Фотогалерея