Електронні ресурси

Обласна нарада «Ідеї на майбутнє: творчий підхід до планування-2022»

Матеріали творчої лабораторії «Екологічна просвіта дітей. Грані і потенціал бібліотек Миколаївщини» (2021)

Матеріали творчої лабораторії «Бібліотека і діти: сучасне бачення якісного обслуговування» (2020)