Преса 2015

I квартал

 • Задерій, Л. Взаємодія публічних і шкільних бібліотек у забезпеченні інформаційної підтримки навчально-освітнього процесу в загальноосвітній школі //Бібліотечний форум України.- 2014.- №4.-С. 39-40.
 • Шевцова, Л. Рідний край у бібліографічних посібниках для дітей //Бібліотечний форум.-2014.-№4.-С. 26-28.
 • Володина, Л. Библиотека, о которой знают все // Южная правда.- 2015.- 5 февраля С.3

II квартал

 • Бройченко Т. Книжные корабли в городе корабелов // Вечерний Николаев. – 2015. – 21 марта
 • Фуга Л. Нас всех объединяют книги: [про відкриття Тижня дитячого читання] // Южная правда. – 2015. – 24 марта.
 • Голенко І. О. Web-перегони в бібліотеці // Шкільна бібліотека. – 2015. – №5. – С. 45-47.
 • Володина Л. Книга памяти моего рода // Южная правда. – 2015. – 23 мая.
 • «Николаевская книга» имеет продолжение // Вестник Прибужья. – 2015. – 29 мая.
 • Управление ГАИ в Николаевской области. Путешествие в страну дорожных правил [Текст] / Управление ГАИ в Николаевской области // Вестник Прибужья. – 2015. – N 25(18 июня). – С. 10

III квартал

 • Голосна О. Є. Правда і вигадка про звичайних тварин // Шкільна бібліотека. – 2015. – №7. – С. 49-52.
 • Кудіна Т. М. Книжкові відкриття // Шкільна бібліотека. – 2015. – №8. – С. 14-16.

IV квартал

 • Жайворонок Т. А. «Туристична Миколаївщина запрошує!» – краєзнавство як джерело освіти читачів в дитячій бібліотеці // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму» : збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ», 2015. – С. 157 – 164.
 • Жайворонок Т. А. Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей : [виступ] // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції і XXII Всеукраїнських педагогічних читань (24-25 вересня 2015 року, м. Херсон) : в 3 ч. / за заг. ред. А. М. Зубка. Ч. III. – Херсон, 2015. – С. 36-40.
 • Кузьменко О. Уроки козацької слави // Щотижня. – 2015. – № 42. – С. 2.
 • Володина Л. Школьная библиотека – первый источник знаний // Вестник Прибужья. – 2015. – 22 октября. – С. 14.
 • Европой за 60 секунд // Відкритий урок. – 2015. – 02.11. – №.27-28