Преса 2023

      Івашко О. Миколаїв: Свято магії – від фокусника із Франції [Електронний ресурс] / О. Івашко // Голос України: газ. Верховної ради України : [Сайт]. – Електрон. дані. — 2023. — 12 січня. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/news/173932. — Назва з екрану. — Дата перегляду: 13.01.2023.
   У Миколаївській обласній дитячій бібліотеці два дні влаштовував свято для дітей фокусник із Франції Вінсент.

   Ed Vulliamy (2023) Dogger to the rescue: how my mother’s books brought joy to the children of Ukraine. The Guardian. (electronic journal) 9 Apr 2023 Available at: https://www.theguardian.com/books/2023/apr/09/shirley-hughes-books-children-ukraine-library#comments (accessed 28.04.2023)
   Стаття про  враження Ed Vulliamy під час відвідин українських бібліотек: НБУ для дітей, Миколаївської та Херсонської обласних бібліотек.

   Жайворонок Т. Війна не відміняє дитинство. Як підтримати дітей та підлітків у бібліотеці [Електронний ресурс] / Т. Жайворонок // Бібліотека для дітей — книжковий простір безпеки та розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 квіт. 2023 р. / Нац. б-ка України для дітей ; уклад. Т. М. Кузілова. — Київ : НБУ для дітей, 2023. — С. 125-133 с. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/mbm/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8/2023/konferenc_material_2023.pdf. — Назва з екрану. — Дата перегляду: 25.05.2023.