Радіо 2015

  • Топча А. Бенефіс нової книги «Нам з новою книгою зустріч призначена» // Радіо «Бузька хвиля». – 2015. – 23 квітня.
  • Жайворонок Т. А. Виступ на радіо 30.09.2015