Телебачення 2023

   Михайловська М. Волонтер із Франції подолав тисячі кілометрів, аби підтримати українських дітей, постраждалих від війни [Відео] / М. Михайловська: [матеріал від 13.01.2023] // Подробиці. – Електрон. дані. — Режим доступу: https://podrobnosti.ua/2465108-volonter-z-frants-podolav-tisjach-klometrv-abi-pdtrimati-ukranskih-dtej-postrazhdalih-vd-vjni.html. — Загол. з екрану. — Дата перегляду: 12.01.2023.